User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jos arvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää huomiota, ja uskot ettäei sähköpostisi ei ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>VinkkiTärkeää:</strong> Jos haluat pysyä anonyyminimettömänä, <strong>älä</strong> käytä GPG:tä sallekirjoittaaksesi kryptatun tiedostoatun tiedoston digitaaliseen allekirjoittamiseen (<code>--sign</code> tai <code>-s</code> vivuilla), sillä tämä paljastaa GPG-identiteettisi meille.
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Lataaähetä salattu tallenteesi. Se saaiedosto. Salatulla tiedostolla on saman tiedostonnimeni kuin salaamaton tiedosto, ja sen tiedostomuoto tulee olemaatomalla, mutta sen tiedostopääte on .gpg (esim. <code>roswell_photossisäinen_muistio.pdf.gpg</code>)
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /polku/lähetettävään/tiedostoon</code>
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Salaa tiedot jotka aiot lähettää. Avaa komentorivi, ja anna tämä gpg -komento:
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jos käytät Mmac:iä/Linux:ia, avaa terminaalOS tai Linux -käyttöjärjestelmää, avaa komentorivi. Voit tuoda julkisen avaimen komennolla <p><code>gpg --import /polku/avaimeen.asctiedostoon/{submission_key_fpr_filename}</code>.</p>
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a> julkinen avain. Julkinen avain on tekstiAvain tallennetaan tiedosto,on jonka pääte on <code>.ascnimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Why download the team's public key?
Miksi ladata journalistiryhmän julkinen avain?
a month ago
User avatar maqp

Marked for edit

SecureDrop / SecureDropFinnish

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jos luuarvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää epäilystähuomiota, ja uskot että sähköpostisi on turvallisempi kanavei ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
a month ago
User avatar maqp

Comment added

SecureDrop / SecureDropFinnish

For translators, it would be beneficial to know in which languages the further instructions can be requested in.

a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Suosittelemme vahvasti</strong>, että käytät <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a>:ia Tor2Web:in sijaan.
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Kuka tahansa Internet-yhteyttäsi valvova taho (viranomaiset, Internet-palveluntarjoajasi) pystyy tunnistaa sinut.
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Secure Drop -palveluun yhdistäminen Tor2Web:illä ei takaa nimettömyyttäsi.
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Sinut kirjattiin ulos aktiivisuuden puutteen vuoksi. Klikkaa <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> -nappia Tor Browser -selaimen työkalurivillä ennen jatkamistasi. Tämä tyhjentää Tor Browser:in käyttöhistorian tällä laitteella.
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Important
Tärkeää!
a month ago
User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

— No Messages —
— Luetut vastaukset —
a month ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above.
Olet saanut vastauksen. Suojellaksesi identiteettiäsi siltä varalta että joku saa tietää koodinimesi, poista kaikki vastaukset kun olet käynyt ne läpi. Tämä antaa myös meille tiedon siitä, että olet lukenut vastauksemme. Voit vastata lähettämällä uudensia tiedostoja ja viestinejä ylläolevan kentän kautta.
a month ago

Search