User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

Committed changes a month ago
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering har gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
a month ago
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Last så opp din krypterte innsendelse. Det vil ha samme filnavnet som den ukrypterte filen, men med .gpg-filendelse (f.eks. <code>internal_memot_notat.pdf.gpg</code>)
a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

Committed changes 2 months ago
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>TipsViktig:</strong> Om du ønsker å være helt anonym, <strong>ikke</strong> bruk GPG for å signere den krypterte filen (med <code>--sign</code> eller <code>-s</code> flagget på kommandolinjen) fordi dette vil avsløre din GPG-identitet.
2 months ago
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Last så opp din krypterte innsendelse. Det vil ha samme filnavnet som den ukrypterte filen, men med .gpg-filendelse (f.eks. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
2 months ago
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submissiolassering/på/disken/for/innsendelsen</code>
2 months ago
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
2 months ago
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Krypter innsendelsen din. Åpne terminalen og skriv inn denne gpg-kommandoen:
2 months ago
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Om du bruker Mac/OS eller Linux, åpne terminalen. Du kan importere nøkkelen med følgende kommando:<p> <code>gpg --import /plassering/på/disken/for/key.asc{submission_key_fpr_filename}</code>.</p>
2 months ago
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Last ned</a> den offentlige nøkkelen. Den offentlige nøkkelen er ei tekstfil med filendelsen <code>.asc</codevil bli lagret som en fil kalt:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p
>
2 months ago
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
Vi <strong>anbefaler sterkt</strong> at du bruker <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor-nettleseren</a> i stedet.
2 months ago
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Du ble utlogget som følge av inaktivitet. Klikk på <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Ny identitiet</strong>-knappen i Tor-nettleserens verktøylinje før du fortsetter. Dette vil slette loggen over aktivitet i Tor-nettleseren på denne enheten.
2 months ago
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Klikk på <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Ny identitet</strong>-knappen i Tor-nettleserens verktøylinje. Det vil slette loggføringen av din Tor-bruk på denne enheten.
2 months ago
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren på en datamaskin for å nå SecureDrop, fordi Orfox ikke gir det samme nivået av sikkerhet og anonymitet:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
2 months ago
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren for å nå SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
2 months ago
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Sikkerhetsinnstillingene</strong></a> i din Tor-nettleser er satt for lavt. Bruk <img src="{icon}" alt="skjoldikon"> &nbsp;knappen i nettleserens verktøylinje for å endre nivået.
2 months ago
There was a temporary problem creating your account. Please try again.
En midlertidig feil oppstod ved bekopprefttelsen av tofaktorkodekontoen din. Prøv igjen.
2 months ago

Search