User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSlovak

Committed changes a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom :
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>TipDôležité:</strong> Ak chcete zostať v anonymite, <strong>nepoužívajte</strong> GPG na podpisovanie šifrovaného súboru (príkazom <code>--sign</code> alebo <code>-s</code>), prezradili by ste nám svoju GPG identitu.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom <p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
a month ago
User avatar 1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Verejný kľúč je textovýBude uložený do súboru s príponou <code>.ascnázvom <p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
a month ago
User avatar rmol

Comment added

SecureDrop / SecureDropSlovak

Cool, thank you.

a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSlovak

Committed changes a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Odporúčame</strong>použiť <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prehliadač Tor</a>.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar ekcnl

Comment added

SecureDrop / SecureDropSlovak

@rmol, looked through the Tor Project strings in Czech and Slovak in most cases I noted that the translation of "browser" was only capitalized when at the beginning of a sentence. I think it can remain uncapitalized here.

a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSlovak

Committed changes a month ago
User avatar rmol

Marked for edit

SecureDrop / SecureDropSlovak

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame používať desktopovú verziu prehliadača Tor, pretože Orfox neposkytuje rovnakú úroveň zabezpečenia a súkromia ako desktopové verziea.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ju nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame použiť prehliadač Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ho nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečenia</strong></a> vo Vašom Tor prehliadači je príliš nízka. Zmeňte to použím tlačidla s <img src="{icon}" alt="ikonkou štítu"> &nbsp;v paneli nástrojov prehliadača.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Vyskytla sa chyba pri overovaní dvojfaktorového kóduPri vytváraní vášho účtu sa vyskytol dočasný problém. Prosím, skúste to znova.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Show password
HUkázať heslo
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Change Name and Admin Status
Zmeniť meno &amp;and administračný stav
a month ago

Search