User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Ad ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı etkinlik bilgilerini siler.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Submit Messages
İleti Gönderin
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
<em>SecureDrop {version}</em> tarafından desteklenmektedir.
a month ago
User avatar vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes a month ago
User avatar vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes a month ago
User avatar vgezer

Committed changes

SecureDrop / SecureDropTurkish

Committed changes a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Güncelleme Gerekiyor:</strong> SecureDrop sunucularınız hala, güvenlik nedenleriyle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan onion hizmetlerinin 2. sürümünü kullanıyor. 2021 yılı Şubat ayında onion hizmetleri 2. sürümü devre dışı bırakılacaktır, bu durumda SecureDrop sunucularınız erişilemez hale gelebilir. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Daha Fazlasını Öğren</a>
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı işlemetkinlik bilgilerini siler.
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Submit Messages
İletileri Gönderin
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Change Name and Admin Status
Adı ve Yönetici Durumunu Değiştir
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
Gücünü <em>SecureDrop {version}</em> tarafından almaktadıdesteklenmektedir.
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Güncelleme Gerekiyor:</strong> SecureDrop sunucularınız hala, güvenlik nedenleriyle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan onion hizmetlerinin 2. sürümünü kullanıyor. 2021 yılı Şubat ayında onion hizmetleri 2. sürümü etkisizleştirilecedevre dışı bırakılacaktiır, bu durumda SecureDrop sunucularınız erişilemez hale gelebilir. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Daha Fazlasını Öğren</a>
a month ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Girdiğiniz parola kötü!geçerli değil. Parola değiştirilmedi.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Önemli:</strong> Anonim kalmak istiyorsanız, dosyanın GPG tarafından (<code>--sign</code> ya da <code>-s</code> parametreleriyle) imzalanmasına <strong>izin vermeyin</strong>. Yoksa GPG kimliğiniz açığa çıkar.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Şifrelenmiş gönderilerinizi yükleyin. Şifrelenmiş dosyanın adı şifreli olmayan dosya ile aynı olur, yalnızca sonuna .gpg uzantısı eklenir (örneğin <code>ic_not.pdf.gpg</code>)
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /gonderi/dizini/gonderi_dosyasi</code>
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Gönderinizi şifreleyin. Uçbirimi açın ve şu gpg komutunu girin:
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Mac veya Linux kullanıyorsanız bir uçbirim (terminal) açın. Anahtarı şu komutla içe aktarabilirsiniz:<p><code>gpg --import /anahtarin/dizini/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
a month ago

Search