User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

{source_name}'s collection deleted.
Colecția lui {source_name} a fost ștearsă.
a month ago
User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Deleted user '{user}'.
Utilizatorul „{user}” a fost șters.
a month ago
User avatar Jobava

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

You have been logged out due to inactivity.
Ai fost deconectat(ă) din cauza inactivității.
a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropRomanian

Committed changes a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>PoImportant:</strong> Dacă vrei să rămâi anonim(ă), <strong>nu folosi</strong> GPG pentru a semna fișiere criptate (cu argumentul <code>--sign</code> sau <code>-s</code>) pentru că ne va dezvălui identitatea ta GPG.
a month ago
User avatar robbpa

Marked for edit

SecureDrop / SecureDropRomanian

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
a month ago
User avatar robbpa

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Criptează fișierele trimise. Deschide terminalul și introdu această comandă gpg:
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Dacă folosești Mmac/OS sau Linux, deschide terminalul. Poți importa cheia cu :<p><code>gpg --import /cale/către/key.ascpath/to/{submission_key_fpr_filename}</code>.</p>
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Descarcă</a> cheia publică. Cheia publică este un fișier text cu extensia <code>.ascVa fi salvată într-un fișier denumit:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Îți recomandăm puternic</strong> să folosești <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">browserul Tor</a> în schimb.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Ai fost deconectat(ă) din cauza inactivității. Dă clic pe butonul <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Identitate nouă</strong> din bara de instrumente a browserului Tor înainte de a merge mai departe. Îți va șterge activitatea din browserul Tor de pe acest dispozitiv.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Dă clic pe butonul <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Identitate nouă</strong> din bara de instrumente a browserului Tor. Îți va șterge activitatea din browserul Tor de pe acest dispozitiv.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor în versiunea pentru calculator pentru aca să accesaezi SecureDrop, deoarece Orfox nu oferă același nivel de securitate și anonimitate.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Îți recomandăm să folosești browserul Tor pentru a accesa SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Află cum îl poți instala</a> sau ignoră acest avertisment pentru a continua.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>SetărileNivelul de securitate</strong></a> din browserul tău Tor sunteste prea slabe. Folosește butonul <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;din bara de instrumente a browserului și schimbă-le.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
A apărut o problemă la verificarea datelor pentru autentificarea cu doi factortemporară la crearea contului. Te rugăm să încerci din nou.
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Show password
PArată parolăa
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

Change Name and Admin Status
Schimbă numele &amp;și rolul de administrator
a month ago
User avatar robbpa

Translation changed

SecureDrop / SecureDropRomanian

The password you submitted is invalid. Password not changed.
AiParola introdus o parolă greșită!ă este nevalidă. Parola nu a fost schimbmodificată.
a month ago

Search