User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Jesteś prawie gotowy! Aby dokończyć dodawanie nowego użytkownika, wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe w FreeOTP. Po dodaniu wpisu dotyczącego tego konta w aplikacji, poproś, aby wprowadził jeden z 6-cyfrowych kodów z aplikacji, aby potwierdzić, że uwierzytelnianie dwuetapowe jest skonfigurowane poprawnie.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

INSTANCE CONFIG
KONFIGURACJA INSTANCJI
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Jesteś prawie gotowy! Aby dokończyć resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby skonfigurować FreeOTP. Po dodaniu wpisu do swojego konta w aplikacji, wprowadź jeden z 6-cyfrowych kodów z aplikacji, aby potwierdzić, że uwierzytelnianie dwuetapowe jest poprawnie skonfigurowane.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Hasło które wpisałeś jest niepoprawne. Hasło nie zostało zmienione.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again.
Poczekaj na nowy kod z twojej aplikacji dwuetapowej lub klucz bezpieczeństwa przed ponowną próbą.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

An unexpected error occurred! Please inform your admin.
Wystąpił nieoczekiwany błąd! Proszę poinformować swojego administratora.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

File required.
Wymagany plik.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Ta nazwa użytkownika jest niepoprawna ponieważ jest ona zarezerwowana przez system.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Nie może być dłuższe niż {max_chars} znaków.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Must be at least {min_chars} characters long.
Musi mieć co najmniej {min_chars} znaków.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

{source_name}'s collection deleted.
Zbiór {source_name} został usunięty.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Deleted user '{user}'.
Usunięto użytkownik '{user}'.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Wystąpił błąd podczas zapisywania tego użytkownika do bazy danych. Proszę poinformować swojego administratora.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

You have been logged out due to inactivity.
Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności.
3 weeks ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste innehålla minst {min_chars} tecken.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Inget användarkonto skapades. Vänligen försök igen.
a month ago
User avatar eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Det uppstod ett fel vid bekräftelse av tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
a month ago

Search