No unread submissions for this source.
Ei avaamattomia palautuksia tältä lähteeltä.
3 years ago
No collections selected for deletion.
Ei valittuja kokoelmia poistamista varten.
3 years ago
No collections selected for download.
Ei valittuja kokoelmia latausta varten.
3 years ago
Thanks. Your reply has been stored.
Kiitos. Vastauksesi on tallennettu.
3 years ago
You cannot send an empty reply.
Et voi lähettää tyhjää vastausta.
3 years ago
This field is required.
Tämän kentän on oltava täytettynä.
3 years ago
No collections selected.
Ei valittuja kokoelmia.
3 years ago
Username "{user}" already taken.
Käyttäjänimi "{user}" on jo käytössä.
3 years ago
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret?
Salaisuuden muoto ei päde: pariton määrä merkkejä. Kirjoititko salaisuuden väärin?
3 years ago
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9.
Salaisuuden muoto ei päde: sen tulee sisältää ainoastaan kirjaimia A-F ja numeroita 0-9.
3 years ago
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Automaattisesti luodun salasanan kanssa ilmeni ongelma. Käyttäjää ei luotu. Yrittäkää uudestaan.
3 years ago
User avatar dachary

Resource update

SecureDrop / SecureDropFinnish

Resource update 3 years ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes 3 years ago
Incorrect password or two-factor code.
Väärä salasana tai kaksiosaisen todentamisen koodi.
3 years ago
{time} ago
{time} sitten
3 years ago
User avatar dachary

Resource update

SecureDrop / SecureDropFinnish

Resource update 3 years ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes 3 years ago

Search