User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You can only upload PNG image files.
Môžete nahrať iba súbor typu PNG.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

File required.
Súbor je povinný.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You cannot send an empty reply.
Nemôžete poslať prázdnu správu.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

This field is required.
Pole je povinné.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}.
HOTP heslá sú 40 znakov dlhé - zadali ste {num_chars} znakov.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Only admins can access this page.
Táto stránka je prístupná iba pre správcov.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

{time} ago
pred {time}
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

No collections selected.
Nevybrali ste žiadnu kolekciu.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Test alert sent. Please check your email.
Testovacia správa odoslaná. Prosím skontrolujte si Vašu e-mailovú schránku.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Name not updated: {}
Meno nebolo upravené: {}
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím kontaktujte správcu.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Username "{user}" already taken.
Prihlasovacie meno "{user}" je obsadené.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím skúste znova.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Image updated.
Obrázok upravený.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Incorrect password or two-factor code.
Nesprávne heslo alebo overovací kód.
a year ago
User avatar mmahut

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSlovak

Committed changes a year ago
User avatar mmahut

Resource update

SecureDrop / SecureDropSlovak

Resource update a year ago

Search