eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste innehålla minst {min_chars} tecken.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Inget användarkonto skapades. Vänligen försök igen.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Det uppstod ett fel vid bekräftelse av tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
2 days ago
None

Received repository notification

SecureDrop / SecureDrop

GitHub: https://github.com/freedomofpress/securedrop-i18n, i18n 5 days ago
None

Pushed changes

SecureDrop / SecureDrop

Pushed changes 5 days ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes 5 days ago
maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jos arvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää huomiota, ja uskot ettäei sähköpostisi ei ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
5 days ago
None

Received repository notification

SecureDrop / SecureDrop

GitHub: https://github.com/freedomofpress/securedrop-i18n, i18n 5 days ago
None

Pushed changes

SecureDrop / SecureDrop

Pushed changes 5 days ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes 5 days ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropFinnish

Committed changes 5 days ago
maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>VinkkiTärkeää:</strong> Jos haluat pysyä anonyyminimettömänä, <strong>älä</strong> käytä GPG:tä sallekirjoittaaksesi kryptatun tiedostoatun tiedoston digitaaliseen allekirjoittamiseen (<code>--sign</code> tai <code>-s</code> vivuilla), sillä tämä paljastaa GPG-identiteettisi meille.
5 days ago
maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Lataaähetä salattu tallenteesi. Se saaiedosto. Salatulla tiedostolla on saman tiedostonnimeni kuin salaamaton tiedosto, ja sen tiedostomuoto tulee olemaatomalla, mutta sen tiedostopääte on .gpg (esim. <code>roswell_photossisäinen_muistio.pdf.gpg</code>)
5 days ago
maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /polku/lähetettävään/tiedostoon</code>
5 days ago
maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Salaa tiedot jotka aiot lähettää. Avaa komentorivi, ja anna tämä gpg -komento:
5 days ago
maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jos käytät Mmac:iä/Linux:ia, avaa terminaalOS tai Linux -käyttöjärjestelmää, avaa komentorivi. Voit tuoda julkisen avaimen komennolla <p><code>gpg --import /polku/avaimeen.asctiedostoon/{submission_key_fpr_filename}</code>.</p>
5 days ago
maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a> julkinen avain. Julkinen avain on tekstiAvain tallennetaan tiedosto,on jonka pääte on <code>.ascnimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
5 days ago

Search