User avatar hroshik

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropSlovak

Failed to update organization name.
ZmenAktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Dôležité:</strong> Ak chcete zostať v anonymite, <strong>nepoužívajte</strong> GPG na podpisovanie šifrovaného súboru (príkazom <code>--sign</code> alebo <code>-s</code>), prezradili by ste námlebo nám tak prezradíte svoju GPG identitu.
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto z vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zak sa vymažeú dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

SecureDrop Home
SecureDrop Domov
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

info icon
ikona info
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

SET ORGANIZATION NAME
NASTAVIŤ NÁZOV ORGANIZÁCIE
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Set the organization name used on the SecureDrop web interfaces:
Nastavte názov organizácie používaný vo webováých rozhraniach SecureDrop:
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Set the organization name used on the SecureDrop web interfaces:
Nastavte názov organizácie používaný vo webovách rozhraniach SecureDrop
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Organization Name
Názov organizácie
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

messages icon
ikona správ
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

files icon
ikona súborov
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

open envelope icon
ikona otvorenej obálky
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

closed envelope icon
ikona zatvorenej obláky
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

check icon
ikona rámčeka
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

reply icon
ikona odpovedať
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Update Required</strong>&nbsp;&nbsp;Complete the v3 Onion Services setup before April 30. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Potrebná aktualizácia</strong>&nbsp;&nbsp;Dokončite nastavenie služieb v3 Onion pred 30. aprílom. Prosím kontaktujte vášho administrátora. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Zistiť viac</a>
yesterday
User avatar hroshik

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Update Required</strong>&nbsp;&nbsp;Complete the v3 Onion Services setup before April 30. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Potrebná aktualizácia</strong>&nbsp;&nbsp;Dokončite nastavenie služieb v3 Onion pred 30. aprílom. Prosím kontaktujte vášho administrátora. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Zistiť viac</a>
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Update Required</strong>&nbsp;&nbsp;Set up v3 Onion Services before April 30 to keep your SecureDrop servers online. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Vyžaduje sa aktualizácia:</strong>Vaše SecureDrop servery stále používajú služby v2 onion, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov vyraďujú. Vo Februári 2021 bude služba v2 onion deaktivovaná a vaše SecureDrop servery sa môžu stať nedostupnými. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
yesterday
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Update Required</strong>&nbsp;&nbsp;Set up v3 Onion Services before April 30 to keep your SecureDrop servers online. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Vyžaduje sa aktualizácia:</strong>Vaše SecureDrop servery stále používajú služby v2 onion services, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov vyraďujú. Vo Februári 2021 bude služba v2 onion services deaktivovanýá a vaše SecureDrop servery sa môžu stať nedostupnými. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
yesterday

Search