User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers will reach its end-of-life on April 30, 2021. A manual upgrade is urgently required to remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritisk sårbarhet:</strong> Operativsystemet som används av dina SecureDrop-servrar kommer passera sin livslängd 30 April 2021. En manuell uppdatering krävs snarast för att skydda systemet. Vänligen kontakta din administratör. <a href="//securedrop.org/xenial-upgradeeol" rel="noreferrer">Läs mer</a>
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Please try again later. Check our website for more information.
Försök igen senare. Läs på vår hemsida för mer information.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

We're sorry, our SecureDrop is currently offline.
Vi ber om ursäkt, men vår SecureDrop är för närvarande offline.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Sources selected:
SamlingaKällor valda:
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Sources selected:
Samlingar valda:
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Yes, Delete Source Account
Ja, radera källan
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Are you sure?
Är du säker?
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Delete Source Account
Radera en källa
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

You can write a secure reply to the person who submitted these messages and/or files:
Du kan skriva ett säkert svar till personen som lämnade dessa meddelanden och/eller filer:
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

No submissions to display.
Inga inlämningar att visa.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Are you sure you want to delete the selected submissions?
Är du säker att du vill ta bort de markerade inlämningarna?
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

All messages, files, and replies from sources are stored as encrypted files for security. To read them, you will need to decrypt them on your Secure Viewing Station.
Alla meddelanden, filer och svar sparas som krypterade filer av säkerhetsskäl. För att läsa dessa, behöver du avkryptera dem på din “Secure Viewing Station”.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers will reach its end-of-life on April 30, 2021. A manual upgrade is urgently required to remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritisk sårbarhet:</strong> Operativsystemet som används av dina SecureDrop-servrar kommer passera sin livslängd 30 April 2021. En manuell uppdatering krävs snarast för att skydda systemet. Vänligen kontakta din administratör. <a href="//securedrop.org/xenial-upgrade" rel="noreferrer">Läs mer</a>
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers has reached its end-of-life. A manual upgrade is required to re-enable the Source Interface and remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritisk sårbarhet:</strong>&nbsp;&nbsp;Operativsystemet som används av dina SecureDrop-servrar har passerat sin livslängd. En manuell uppdatering krävs snarast för att återaktivera källgränssnittet och för att fortsätta vara säker. Vänligen kontakta din administratör. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Läs mer</a>
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Files and Messages
Filer och meddelanden
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

What would you like to delete?
Vad vill du radera?
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Yes, Delete Selected Source Accounts
Ja, radera den markerade källan
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Are you sure this is what you want?
Är du säker på att detta är det du vill?
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

All files and messages from that source will also be destroyed.
Alla filer och meddelanden från den källan kommer också att raderas.
a month ago
User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

You will not be able to send them replies.
Du kommer inte kunna skicka källan något svar.
a month ago

Search