eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
5 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
5 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste innehålla minst {min_chars} tecken.
5 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
5 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Inget användarkonto skapades. Vänligen försök igen.
5 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Det uppstod ett fel vid bekräftelse av tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
5 days ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
3 weeks ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSwedish

Committed changes 3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Kryptera din inlämning. Öppna terminalen och skriv in följande gpg kommando:
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den kommer att sparas somi en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Det uppstod ett tillfälligt fel vid skapandet av ditt konto. Vänligen försök igen.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Change Name and Admin Status
Ändra namn och administratörsstatus
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Uppdatering krävs:</strong> Dina SecureDrop-servrar kör fortfarande v2 onion services, som fasas ut av säkerhetsskäl. I Februari 2021 villkommer v2 onion service stängas av, och det kan bli omöjligt att nå dina SecureDrop-servrar. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Lär mer</a>
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Lösenordet du angav är ogiltigt! Lösenordet har inte ändrats.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Kan inte vara längre än {max_chars} tecken.
3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste vara minst {min_chars} tecken långt.
3 weeks ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSwedish

Committed changes 3 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ifall du använder MmacOS eller Linux, öppna terminalen. Du kan importera nyckeln med kommandot:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
None

New string to translate

SecureDrop / SecureDropSwedish

New string to translate a month ago
None

Resource update

SecureDrop / SecureDropSwedish

Resource update a month ago

Search