User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Please try again later. Check our website for more information.
Lütfen bir süre sonra yeniden deneyin. Ayrıntılı bilgi almak için web sitemize bakabilirsiniz.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

We're sorry, our SecureDrop is currently offline.
Maalesef, SecureDrop şu anda çevrimdışı.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Sources selected:
Seçilmiş kaynaklar:
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Yes, Delete Source Account
Evet, Kaynak Hesabını Sil
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Are you sure?
Emin misiniz?
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Delete Source Account
Kaynak Hesabını Sil
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You can write a secure reply to the person who submitted these messages and/or files:
Bu ileti ve/veya dosyaları gönderen kişiye güvenli bir yanıt yazabilirsiniz:
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

No submissions to display.
Görüntülenecek bir gönderi yok.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Are you sure you want to delete the selected submissions?
Seçilmiş gönderileri silmek istediğinize emin misiniz?
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

All messages, files, and replies from sources are stored as encrypted files for security. To read them, you will need to decrypt them on your Secure Viewing Station.
Kaynakların tüm iletileri, dosyaları ve yanıtları güvenlik amacıyla şifrelenerek saklanır. Bunları okuyabilmek için Güvenli Görüntüleme İstasyonunuz'dan şifrelerini çözmelisiniz.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers has reached its end-of-life. A manual upgrade is required to re-enable the Source Interface and remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritik Güvenlik:</strong>&nbsp;&nbsp;SecureDrop sunucularınız tarafından kullanılan işletim sisteminizin ömrü bitmiştirsona erdi. Kaynak arayüzünü yeniden etkinleştirmek ve güvende kalmak için elle bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Lütfen BT yöneticiniz ile görüşün. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Ayrıntılı Bilgi Alın</a>
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers will reach its end-of-life on April 30, 2021. A manual upgrade is urgently required to remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritik Güvenlik:</strong>&nbsp;&nbsp;SecureDrop sunucularınızda kullanılan işletim sisteminin kullanım ömrü bitmiş30 Nisan 2021'de sona eriyor. Güvende kalmak için el ile bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Lütfen BT yöneticiniz ile görüşün. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Ayrıntılı Bilgi Alın</a>
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Critical Security:</strong>&nbsp;&nbsp;The operating system used by your SecureDrop servers has reached its end-of-life. A manual upgrade is required to re-enable the Source Interface and remain safe. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Kritik Güvenlik:</strong>&nbsp;&nbsp;SecureDrop sunucularınız tarafından kullanılan işletim sisteminizin ömrü bitmiştir. Kaynak arayüzünü yeniden etkinleştirmek ve güvende kalmak için elle bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Lütfen BT yöneticiniz ile görüşün. <a href="//securedrop.org/xenial-eol" rel="noreferrer">Ayrıntılı Bilgi Alın</a>
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Source Accounts
Kaynak Hesapları
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Files and Messages
Dosyalar ve İletiler
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

What would you like to delete?
Nelerin silinmesini istiyorsunuz?
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Yes, Delete Selected Source Accounts
Evet, Seçilmiş Kaynak Hesaplarını Sil
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Are you sure this is what you want?
Bu işlemi yapmak istediğinize emin misiniz?
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

All files and messages from that source will also be destroyed.
Bu kaynağın tüm dosya ve iletileri de silinir.
a month ago
User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You will not be able to send them replies.
Kaynağa yanıt gönderemezsiniz.
a month ago

Search