User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Odporúčame</strong>použiť <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prehliadač Tor</a>.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
3 months ago
User avatar ekcnl

Comment added

SecureDrop / SecureDropSlovak

@rmol, looked through the Tor Project strings in Czech and Slovak in most cases I noted that the translation of "browser" was only capitalized when at the beginning of a sentence. I think it can remain uncapitalized here.

3 months ago
User avatar ekcnl

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropArabic

The two-factor code for user "{user}" was verified successfully.
خطوتين توثيق التسجيل للمستخدم "{user}" تمت بنجاح.
3 months ago
User avatar ekcnl

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropArabic

{time} ago
{وقت} سابق
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Önemli:</strong> Anonim kalmak istiyorsanız, dosyanın GPG tarafından (<code>--sign</code> ya da <code>-s</code> parametreleriyle) imzalanmasına <strong>izin vermeyin</strong>. Yoksa GPG kimliğiniz açığa çıkar.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Şifrelenmiş gönderilerinizi yükleyin. Şifrelenmiş dosyanın adı şifreli olmayan dosya ile aynı olur, yalnızca sonuna .gpg uzantısı eklenir (örneğin <code>ic_not.pdf.gpg</code>)
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /gonderi/dizini/gonderi_dosyasi</code>
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Gönderinizi şifreleyin. Uçbirimi açın ve şu gpg komutunu girin:
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Mac veya Linux kullanıyorsanız bir uçbirim (terminal) açın. Anahtarı şu komutla içe aktarabilirsiniz:<p><code>gpg --import /anahtarin/dizini/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Açık anahtarı <a href="{url}">indirin</a>. Açık anahtar aşağıdaki dosyaya kaydedilecektir:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
Bunun yerine <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Tarayıcı</a> kullanmanızı <strong>önemle öneririz</strong>.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Bir süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz kapatıldı. İlerlemeden önce Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıttaki Tor Tarayıcı işlemlerini siler.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Tor Tarayıcı araç çubuğundan <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Yeni Kimlik</strong> üzerine tıklayın. Bu işlem bu aygıt üzerindeki Tor Tarayıcı etkinliklerini siler.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop uygulamasına erişmek için Tor Tarayıcının masaüstü sürümünü kullanmanız önerilir. Orfox masaüstü sürümlerle aynı güvenlik ve anonimlik düzeylerini sağlamaz</strong>.<a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Nasıl kuracağınızı öğrenin</a> veya bu uyarıyı görmezden gelerek devam edin.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop uygulamasına erişmek için Tor Tarayıcı kullanmanız önerilir:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Nasıl kuracağınızı öğrenin</a> veya bu uyarıyı görmezden gelerek devam edin.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
Tor Tarayıcı<a id="disable-js" href=""><strong>Güvenlik Düzeyi</strong></a> çok düşük. Tor Browser araç çubuğundaki <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Hesabınızı oluştururken geçici bir sorun çıktı. Lütfen yeniden deneyin.
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

Show password
Parolayı Göster
3 months ago

Search