Translation

{time} ago
11/100
Context English Czech State
{time} ago před {time}
You have been logged out due to inactivity. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
You have been logged out due to password change Z důvodu změny hesla jste byl/a odhlášen/a
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Chybné heslo nebo kód pro dvoufaktorové ověření.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše dvoufaktorové přihlašovací údaje byly resetovány.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Při ověřování dvoufaktorového kódu došlo k problému. Zkuste to prosím znovu.
Image updated. Obrázek byl aktualizován.
Preferences saved. Preference uložené.
Preferences not updated. Preference nebyly změněny.
Failed to update organization name. Nepodařilo se aktualizovat jméno organizace.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Došlo k chybě s automaticky generovaným heslem. Uživatelský účet nebyl vytvořen. Zkuste to prosím znovu.
Username "{user}" already taken. Uživatelské jméno „{user}“ už používá někdo jiný.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Dvoufaktorový kód pro uživatele "{user}" byl ověřen.
Name not updated: {} Jméno nebylo aktualizováno: {}

Loading…

User avatar MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

{time} ago
před {time}
a year ago
User avatar MikkCZ

New contributor

SecureDrop / SecureDropCzech

New contributor a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

{time} ago
před {time}
a year ago
User avatar 1000101

New contributor

SecureDrop / SecureDropCzech

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 1