Translation

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
172/1660
Context English Czech State
Return visit Vracím se
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycí jméno? Zkontrolujte odpovědi anebo pošlete něco nového.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Klepněte na <img src="{icon}" alt="ikona štítu"> v panelu nástrojů výše
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšířené bezpečnostní nastavení</strong>
Select <strong>Safest</strong> Zvolte <strong>Nejbezpečnější</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte tuto stránku</a> a máte hotovo!
Enter Codename Zadat krycí jméno
Enter your codename Zadejte své krycí jméno
CANCEL ZRUŠIT
One more thing... Ještě jedna věc...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
Remember, your codename is: Pamatujte, vaše krycí jméno je:
Show Zobrazit
Hide Skrýt
Sorry we haven't responded yet! Promiňte, že jsme ještě neodpověděli!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst aktivity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření obousměrného komunikačního kanálu až do vašeho dalšího přihlášení.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Podařilo se nám stáhnout váš příspěvek, přihlaste se prosím později abyste si mohli přečíst naši odpověď.
Submit Files or Messages Nahrání souborů nebo zpráv
You can submit any kind of file, a message, or both. Můžete odeslat jakýkoliv soubor, zprávu nebo oboje.
Submit Messages Nahrání zpráv
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své soubory a zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním. Soubory jsou pak zašifrované už při přijetí do SecureDropu.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Více informací</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximální velikost uploadu: 500 MB
Read Replies Přečtěte si odpovědi
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Obdržel/a jste odpověď. Pro případ, že by se někdo dozvěděl vaše krycí jméno (jakkoliv je to nepravděpodobné), smažte prosím všechny odpovědi jakmile je nebudete potřebovat. Díky tomu také budeme vědět, že jste si naši odpověď přečetl/a. Odpovědět můžete odesláním nových souborů a zpráv výše.
Delete this reply? Smazat tuto odpověď?
DELETE ALL REPLIES SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
Are you finished with the replies? Máte odpovědi přečtené?
YES, DELETE ALL REPLIES ANO, SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
NO, NOT YET NE, JEŠTĚ NE

Loading…

User avatar MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst acktivity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření obousměrného komunikačního kanálu až do vašeho dalšího přihlášení.
a year ago
User avatar michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst activity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření oboustranměrného komunikačního kanálu až do dalšího přihlášení.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst activity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření oboustranného komunikačního kanálu až do dalšího přihlášení.
a year ago
Browse all component changes
User avatar kingu

Source string comment

How about: "For security reasons, two-way communication is postponed till you log in again." What about it poses the security risk, the load or that some illicit party can communicate back?

a year ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

"For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again." I’m not sure about the tense used here. Do you actually mean to talk about events that are all in the past? If not this could rather read: "For security reasons, the creation of a two-way communication channel has been delayed until you check in again. Also why "check in" and not "log in"?

a year ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 260