Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
140/1370
Context English Czech State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Zkopírujte a vložte následující adresu do svého prohlížeče a následujte instrukce pro stažení a instalaci prohlížeče Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Pokud existuje možnost, že stažení prohlížeče Tor vzbudí podezření, ale vaše e-mailová schránka nejspíše monitorovaná není, pošlete e-mail na <pre>gettor@torproject.org</pre> a dostanete automatickou odpověď s instrukcemi.
Why download the team's public key?
Proč si stáhnout veřejný klíč týmu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop šifruje soubory a zprávy až po jejich odeslání. Zašifrování zpráv a souborů před jejich odesláním může poskytnout extra ochranu než vaše data dorazí na server SecureDropu.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Pokud ovládáte software GPG, můžete zašifrovat informace sami. K tomu je třeba dodržet následující kroky:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
Importujte jej do vaší GPG klíčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Pokud používáte <a href="{url}">Tails</a>, poklepejte na soubor <code>.asc</code>, který jste právě stáhl/a, a ten bude automaticky importován do Vaší klíčenky.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Pokud používáte mac či Linux, otevřete terminál. Klíč pak můžete importovat příkazem <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>

Loading…

michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 weeks ago
ekcnl

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč je textový soubor s příponou<code>.ascbude uložen do souboru: <p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 258