Translation

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
91/770
Context English Czech State
{time} ago před {time}
You have been logged out due to inactivity. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
You have been logged out due to password change Z důvodu změny hesla jste byl/a odhlášen/a
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Chybné heslo nebo kód pro dvoufaktorové ověření.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše dvoufaktorové přihlašovací údaje byly resetovány.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Při ověřování dvoufaktorového kódu došlo k problému. Zkuste to prosím znovu.
Image updated. Obrázek byl aktualizován.
Preferences saved. Preference uložené.
Preferences not updated. Preference nebyly změněny.
Failed to update organization name. Nepodařilo se aktualizovat jméno organizace.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Došlo k chybě s automaticky generovaným heslem. Uživatelský účet nebyl vytvořen. Zkuste to prosím znovu.
Username "{user}" already taken. Uživatelské jméno „{user}“ už používá někdo jiný.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Dvoufaktorový kód pro uživatele "{user}" byl ověřen.
Name not updated: {} Jméno nebylo aktualizováno: {}
Deleted user '{user}'. Uživatel „{user}“ byl smazán.
Test alert sent. Please check your email. Testovací upozornění odesláno. Zkontrolujte prosím svůj e-mail.
{source_name}'s collection deleted. Sada {source_name} smazána.
No collections selected. Nevybral/a jste žádnou sadu.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Stahování selhalo protože soubor nebyl nalezen. Administrátor může najít více informací v systémovém a monitorovacím logu.
Only admins can access this page. Na tuto stránku mají přístup pouze administrátoři.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP hesla mají 40 znaků - zadal/a jste {num} znaků.
Must be at least {num} character long. Uživatelské jméno musí mít alespoň {num} znaků.
Cannot be longer than {num} character. Uživatelské jméno nemůže obsahovat více než {num} znaků.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto uživatelské jméno je neplatné, protože je rezervováno pro interní použití.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemůžete odeslat prázdnou odpověď.
File required. Soubor je povinný.

Loading…

User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
a year ago
User avatar MikkCZ

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropCzech

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Obraťte se prosím na svého adminKontaktujte prosím administrátora.
a year ago
User avatar MikkCZ

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropCzech

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin.
Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Obraťte se prosím na svého admina.
a year ago
Browse all component changes
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

Hi,

Why this change? Do we have a max character constraint?

2 years ago
User avatar ekcnl

Source string comment

Hey AO, there is no character limitation according the change was simply cosmetic.

2 years ago
User avatar kingu

Source string comment

How about "Tell your admin it is not possible to add users." or "Tell your admin there is a problem adding users."?

2 years ago
User avatar eloquence

Source string comment

This is a catch-all exception handler that is unlikely to arise in practice, because other errors (like duplicate usernames) have specific messages associated with them. We cannot change it to"it is not possible to add users" because that may not be true -- the error may be triggered by some unknown edge case condition, only for this one attempt. What about the current message is confusing?

6 months ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/admin.py:142
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 14