Translation

{source_name}'s collection deleted.
27/350
Context English Czech State
{time} ago před {time}
You have been logged out due to inactivity. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
You have been logged out due to password change Z důvodu změny hesla jste byl/a odhlášen/a
Incorrect password or two-factor code. Chybné heslo nebo kód pro dvoufaktorové ověření.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše dvoufaktorové přihlašovací údaje byly resetovány.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Při ověřování dvoufaktorového kódu došlo k problému. Zkuste to prosím znovu.
Image updated. Obrázek byl aktualizován.
Preferences saved. Preference uložené.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Došlo k chybě s automaticky generovaným heslem. Uživatelský účet nebyl vytvořen. Zkuste to prosím znovu.
Username "{user}" already taken. Uživatelské jméno „{user}“ už používá někdo jiný.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Dvoufaktorový kód pro uživatele "{user}" byl ověřen.
Name not updated: {} Jméno nebylo aktualizováno: {}
Deleted user '{user}'. Uživatel „{user}“ byl smazán.
Test alert sent. Please check your email. Testovací upozornění odesláno. Zkontrolujte prosím svůj e-mail.
{source_name}'s collection deleted. Sada {source_name} smazána.
No collections selected. Nevybral/a jste žádnou sadu.
Only admins can access this page. Na tuto stránku mají přístup pouze administrátoři.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. HOTP hesla mají 40 znaků - zadal/a jste {num_chars} znaků.
Must be at least {min_chars} characters long. Uživatelské jméno musí mít alespoň {min_chars} znaků.
Cannot be longer than {max_chars} characters. Uživatelské jméno nemůže obsahovat více než {max_chars} znaků.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto uživatelské jméno je neplatné, protože je rezervováno pro interní použití.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemůžete odeslat prázdnou odpověď.
File required. Soubor je povinný.
You can only upload PNG image files. Nahrávat lze jen obrázky ve formátu PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Došlo k nečekané chybě. Informujte prosím administrátora.
Thanks. Your reply has been stored. Děkujeme. Vaše odpověď byla uložena.
No collections selected for download. Nevybral/a jste žádnou sadu ke stažení.
No collections selected for deletion. Nevybral/a jste žádnou sadu k smazání.
No unread submissions for this source. Žádné nepřečtené příspěvky z tohoto zdroje.

Loading…

User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} smazána.
a month ago
User avatar datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} smazána.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/col.py:60
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 16