Translation

Image updated.
25/140
Context English Czech State
{time} ago před {time}
You have been logged out due to inactivity. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
You have been logged out due to password change Z důvodu změny hesla jste byl/a odhlášen/a
SecureDrop SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Chybné heslo nebo kód pro dvoufaktorové ověření.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Vaše dvoufaktorové přihlašovací údaje byly resetovány.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Při ověřování dvoufaktorového kódu došlo k problému. Zkuste to prosím znovu.
Image updated. Obrázek byl aktualizován.
Preferences saved. Preference uložené.
Preferences not updated. Preference nebyly změněny.
Failed to update organization name. Nepodařilo se aktualizovat jméno organizace.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Došlo k chybě s automaticky generovaným heslem. Uživatelský účet nebyl vytvořen. Zkuste to prosím znovu.
Username "{user}" already taken. Uživatelské jméno „{user}“ už používá někdo jiný.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Došlo k chybě při ukládání tohoto uživatele do databáze. Kontaktujte prosím administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Dvoufaktorový kód pro uživatele "{user}" byl ověřen.
Name not updated: {} Jméno nebylo aktualizováno: {}
Deleted user '{user}'. Uživatel „{user}“ byl smazán.
Test alert sent. Please check your email. Testovací upozornění odesláno. Zkontrolujte prosím svůj e-mail.
{source_name}'s collection deleted. Sada {source_name} smazána.
No collections selected. Nevybral/a jste žádnou sadu.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Stahování selhalo protože soubor nebyl nalezen. Administrátor může najít více informací v systémovém a monitorovacím logu.
Only admins can access this page. Na tuto stránku mají přístup pouze administrátoři.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP hesla mají 40 znaků - zadal/a jste {num} znaků.

Loading…

User avatar MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Image updated.
Obrázek byl aktualizován.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

Image updated.
Obrázek byl aktualizován.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/admin.py:53
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 8