Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
257/3020
Context English Czech State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Toto krycí jméno budete v budoucnu využívat pro komunikaci s naším týmem na základě toho, co pošlete na příští obrazovce.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Protože nesledujeme uživatele naší služby <strong>SecureDrop</strong>,
pro Vaše příští návštěvy bude použití tohoto krycího jména jedinou možností, jak s Vámi můžeme komunikovat,
budete-li se chtít na něco zeptat. Na rozdíl od hesla neexistuje způsob, jak zapomenuté krycí jméno získat zpět.
SUBMIT DOCUMENTS
ODESLAT DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečení</strong></a> vašeho prohlížeče Tor je příliš nízká. Pro jeho změnu použijte tlačítko&nbsp;<img src="{icon}" alt="shield icon"> na liště prohlížeče.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat v prohlížeči Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak Tor nainstalovat</a> nebo ignorujte tuto zprávu a pokračujte.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat ve verzi prohlížeče Tor pro počítač, protože Orfox neposkytuje stejnou úroveň bezpečnosti a anonymity jako verze pro počítač.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak ji nainstalovat</a>.
First submission
První podání
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Podáváte na náš SecureDrop prvně? Začněte zde.
GET STARTED
ZAČÍT
Return visit
Vracím se
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Už máte krycí jméno? Zkontrolujte odpovědi anebo pošlete něco nového.

Loading…

michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat ve verzi prohlížeče Tor pro počítač, protože Orfox neposkytuje stejnou úroveň bezpečnosti a anonymity jako verze pro počítač.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak ji nainstalovat</a>.
2 weeks ago
datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat ve verzi prohlížeče Tor pro počítač, protože Orfox neposkytuje stejnou úroveň bezpečnosti a anonymity jako verze pro počítač.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak ji nainstalovat</a>.
2 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 206