Translation

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
135/1550
Context English Czech State
Enter Codename Zadat krycí jméno
Enter your codename Zadejte své krycí jméno
CANCEL ZRUŠIT
One more thing... Ještě jedna věc...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
Remember, your codename is: Pamatujte, vaše krycí jméno je:
Show Zobrazit
Hide Skrýt
Sorry we haven't responded yet! Promiňte, že jsme ještě neodpověděli!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst aktivity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření obousměrného komunikačního kanálu až do vašeho dalšího přihlášení.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Podařilo se nám stáhnout váš příspěvek, přihlaste se prosím později abyste si mohli přečíst naši odpověď.
Submit Files or Messages Nahrání souborů nebo zpráv
You can submit any kind of file, a message, or both. Můžete odeslat jakýkoliv soubor, zprávu nebo oboje.
Submit Messages Nahrání zpráv
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své soubory a zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním. Soubory jsou pak zašifrované už při přijetí do SecureDropu.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Více informací</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximální velikost uploadu: 500 MB
Read Replies Přečtěte si odpovědi
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Obdržel/a jste odpověď. Pro případ, že by se někdo dozvěděl vaše krycí jméno (jakkoliv je to nepravděpodobné), smažte prosím všechny odpovědi jakmile je nebudete potřebovat. Díky tomu také budeme vědět, že jste si naši odpověď přečetl/a. Odpovědět můžete odesláním nových souborů a zpráv výše.
Delete this reply? Smazat tuto odpověď?
DELETE ALL REPLIES SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
Are you finished with the replies? Máte odpovědi přečtené?
YES, DELETE ALL REPLIES ANO, SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
NO, NOT YET NE, JEŠTĚ NE
— No Messages — — Žádné zprávy —
Page not found Stránka nenalezena
Sorry, we couldn't locate what you requested. Promiňte, váš požadavek jsme nenašli.
Important Důležité
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě Toru na tomto zařízení.
Why is there a warning about Tor2Web? Proč je tady upozornění o Tor2Web?

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své soubory a zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním. Soubory jsou pak zašifrované už při přijetí do SecureDropu.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 266