Translation

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
117/1290
Context English Czech State
Important
Důležité
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě Toru na tomto zařízení.
Why is there a warning about Tor2Web?
Proč je tady upozornění o Tor2Web?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Používaní Tor2Web pro připojení k SecureDropu neochrání vaši anonymitu.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Kdokoliv, kdo sleduje vaši aktivitu na internetu (vláda nebo poskytovatel připojení) vás může identifikovat.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
You Should Use Tor Browser
Doporučujeme použít prohlížeč Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>.
Nepoužíváním prohlížeče Tor <strong>riskujete svou anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
Pro posílání informací přes SecureDrop <strong>důrazně doporučujeme</strong> nainstalovat prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Zkopírujte a vložte následující adresu do svého prohlížeče a následujte instrukce pro stažení a instalaci prohlížeče Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Pokud existuje možnost, že stažení prohlížeče Tor vzbudí podezření, ale vaše e-mailová schránka nejspíše monitorovaná není, pošlete e-mail na <pre>gettor@torproject.org</pre> a dostanete automatickou odpověď s instrukcemi.

Loading…

michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
2 weeks ago
datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
3 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor bBrowser</a> instead.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 249