Translation

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
201/1910
Context English Czech State
LOG OUT ODHLÁSIT SE
Server error Chyba serveru
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Je nám líto, ale web nebyl schopen Váš požadavek dokončit.
Look up a codename... Vyhledat krycí jméno...
Success! Úspěch!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Děkujeme za zaslání těchto informací. Přihlaste se prosím za nějaký čas znovu a zkontrolujte odpovědi.
Forgot your codename? Zapomněli jste své krycí jméno?
Powered by Používá systém
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Uvědomte si prosím, že sdílení citlivých dokumentů Vás může ohrozit i při používání Tor a SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop je projekt Freedom of the Press Foundation.
Welcome Vítejte
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Zapište si prosím toto krycí jméno a uchovávejte ho na bezpečném místě, nebo si jej zapamatujte.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Toto krycí jméno budete v budoucnu využívat pro komunikaci s naším týmem na základě toho, co pošlete na příští obrazovce.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Protože nesledujeme uživatele naší služby <strong>SecureDrop</strong>,
pro Vaše příští návštěvy bude použití tohoto krycího jména jedinou možností, jak s Vámi můžeme komunikovat,
budete-li se chtít na něco zeptat. Na rozdíl od hesla neexistuje způsob, jak zapomenuté krycí jméno získat zpět.
SUBMIT DOCUMENTS ODESLAT DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečení</strong></a> vašeho prohlížeče Tor je příliš nízká. Pro jeho změnu použijte tlačítko&nbsp;<img src="{icon}" alt="shield icon"> na liště prohlížeče.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop doporučujeme používat v prohlížeči Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak Tor nainstalovat</a> nebo ignorujte tuto zprávu a pokračujte.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop doporučujeme používat ve verzi prohlížeče Tor pro počítač, protože Orfox neposkytuje stejnou úroveň bezpečnosti a anonymity jako verze pro počítač.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak ji nainstalovat</a>.
First submission První podání
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Podáváte na náš SecureDrop prvně? Začněte zde.
GET STARTED ZAČÍT
Return visit Vracím se
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycí jméno? Zkontrolujte odpovědi anebo pošlete něco nového.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Klepněte na <img src="{icon}" alt="ikona štítu"> v panelu nástrojů výše
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšířené bezpečnostní nastavení</strong>
Select <strong>Safest</strong> Zvolte <strong>Nejbezpečnější</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte tuto stránku</a> a máte hotovo!
Enter Codename Zadat krycí jméno
Enter your codename Zadejte své krycí jméno
CANCEL ZRUŠIT
One more thing... Ještě jedna věc...

Loading…

User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečení</strong></a> vašeho prohlížeče Tor je příliš nízká. Pro jeho změnu použijte tlačítko&nbsp;<img src="{icon}" alt="shield icon"> na liště prohlížeče.
3 months ago
User avatar datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečení</strong></a> vašeho prohlížeče Tor je příliš nízká. Pro jeho změnu použijte tlačítko&nbsp;<img src="{icon}" alt="shield icon"> na liště prohlížeče.
3 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security SettingLevel</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:20
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 226