Translation

Back to submission page
23/230
Context English Finnish State
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Jos et käytä Tor Browser -selainta, <strong>nimettömyytesi ei ole taattu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jos haluat jakaa tietoa SecureDropin kautta, suosittelemme <strong>vahvasti</strong> että lataat Tor Browser -selaimen ja käytät sitä tavoittaaksesi sivustomme turvallisesti ja anonyymisti.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Kopioi ja liitä seuraava osoite selaimeesi, ja seuraa ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi Tor Browser -selain:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Jos arvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää huomiota, ja uskot ettei sähköpostisi ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
Why download the team's public key? Miksi ladata ryhmän julkinen avain?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop salaa tiedostot ja viestit niiden lähettämisen jälkeen. Viestien ja tiedostojen salaaminen ennen niiden lähettämistä tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen ennen tiedon saapumista SecureDrop-palvelimelle.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Jos GPG-salausohjelmisto on jo sinulle tuttu, voit halutessasi salata lähettämäsi asiakirjat itse. Tehdäksesi sen:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a>julkinen avain. Avain tallennetaan tiedostoon jonka nimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Tuo se GPG-avainrenkaaseesi.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Jos käytät <a href="{url}">Tails</a>:ia, voit kaksois-klikata <code>.asc</code> juuri lataamaasi tiedostoa, ja julkinen avain tuodaan automaattisesti avainrenkaaseesi.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Jos käytät macOS tai Linux -käyttöjärjestelmää, avaa komentorivi. Voit tuoda julkisen avaimen komennolla <p><code>gpg --import /polku/tiedostoon/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Salaa tiedot jotka aiot lähettää. Avaa komentorivi, ja anna tämä gpg -komento:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /polku/lähetettävään/tiedostoon</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Lähetä salattu tiedosto. Salatulla tiedostolla on sama tiedostonimi kuin salaamattomalla, mutta sen tiedostopääte on .gpg (esim. <code>sisäinen_muistio.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Tärkeää:</strong> Jos haluat pysyä nimettömänä, <strong>älä</strong> käytä GPG:tä salatun tiedoston digitaaliseen allekirjoittamiseen (<code>--sign</code> tai <code>-s</code> vivulla), sillä tämä paljastaa GPG-identiteettisi meille.
Back to submission page Takaisin lähetyssivulle

Loading…

User avatar vurpo

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Back to submission page
Takaisin palautulähetyssivulle
3 years ago
Back to submission page
Takaisin palautussivulle
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 301