Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
142/1370
Context English Finnish State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Kopioi ja liitä seuraava osoite selaimeesi, ja seuraa ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi Tor Browser -selain:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jos arvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää huomiota, ja uskot ettei sähköpostisi ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
Why download the team's public key?
Miksi ladata ryhmän julkinen avain?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop salaa tiedostot ja viestit niiden lähettämisen jälkeen. Viestien ja tiedostojen salaaminen ennen niiden lähettämistä tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen ennen tiedon saapumista SecureDrop-palvelimelle.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Jos GPG-salausohjelmisto on jo sinulle tuttu, voit halutessasi salata lähettämäsi asiakirjat itse. Tehdäksesi sen:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a>julkinen avain. Avain tallennetaan tiedostoon jonka nimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
Tuo se GPG-avainrenkaaseesi.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Jos käytät <a href="{url}">Tails</a>:ia, voit kaksois-klikata <code>.asc</code> juuri lataamaasi tiedostoa, ja julkinen avain tuodaan automaattisesti avainrenkaaseesi.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jos käytät macOS tai Linux -käyttöjärjestelmää, avaa komentorivi. Voit tuoda julkisen avaimen komennolla <p><code>gpg --import /polku/tiedostoon/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Salaa tiedot jotka aiot lähettää. Avaa komentorivi, ja anna tämä gpg -komento:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /polku/lähetettävään/tiedostoon</code>

Loading…

maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a> julkinen avain. Julkinen avain on tekstiAvain tallennetaan tiedosto,on jonka pääte on <code>.ascnimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
3 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
4 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
4 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 258