Translation

You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above.
281/2730
Context English Finnish State
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Klikkaa <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> -nappia Tor Browser:in työkalurivillä. Tämä tyhjentää Tor Browser:in käyttöhistorian tällä laitteella.
Remember, your codename is: Muista, koodinimesi on:
Show Näytä
Hide Piilota
Sorry we haven't responded yet! Emme valitettavasti ole ehtineet vastata vielä!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. SecureDrop -palveluumme on hiljattain kohdannut runsaasti asiointia. Tietoturvasyistä kaksisuuntaisen kommunikointikanavan luontia on viivytetty siihen asti, kunnes kirjaudut takaisin sisään.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Ole huoleti, olemme kyenneet lataamaan lähettämäsi tiedot. Tarkista myöhemmin oletko saanut vastausviestin.
Submit Files or Messages Lähetä tiedostoja tai viestejä
You can submit any kind of file, a message, or both. Voit lähettää minkä tahansa tyyppisen tiedoston, viestin, tai molemmat.
Submit Messages Lähetä viestejä
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Jos GPG on jo sinulle tuttu, voit halutessasi salata lähettämäsi tiedostot ja viestit <a href="{url}" class="text-link">julkisella avaimellamme</a> ennen lähetystä. Tiedostot salataan kun ne otetaan vastaan SecureDropilla.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Jos GPG on sinulle entuudestaan tuttu, voit halutessasi salata viestisi <a href="{url}" class="text-link">julkisella avaimellamme</a> ennen lähetystä.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Lue lisää</a>.
Maximum upload size: 500 MB Suurin lähetettävän tiedoston koko: 500 MB
Read Replies Lue vastauksia
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Olet saanut vastauksen. Suojellaksesi identiteettiäsi siltä varalta että joku saa tietää koodinimesi, poista kaikki vastaukset kun olet käynyt ne läpi. Tämä antaa myös meille tiedon siitä, että olet lukenut vastauksemme. Voit vastata lähettämällä uusia tiedostoja ja viestejä yllä.
Delete this reply? Poista tämä vastaus?
DELETE ALL REPLIES POISTA KAIKKI VASTAUKSET
Are you finished with the replies? Oletko valmis vastausten kanssa?
YES, DELETE ALL REPLIES KYLLÄ, POISTA KAIKKI VASTAUKSET
NO, NOT YET EI VIELÄ
— No Messages — — Luetut vastaukset —
Page not found Sivua ei löydetty
Sorry, we couldn't locate what you requested. Valitettavasti emme löytäneet etsimääsi.
Important Tärkeää
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Sinut kirjattiin ulos aktiivisuuden puutteen vuoksi. Klikkaa <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> -nappia Tor Browser -selaimen työkalurivillä ennen jatkamistasi. Tämä tyhjentää Tor Browser:in käyttöhistorian tällä laitteella.
Why is there a warning about Tor2Web? Miksi varoitamme Tor2Web:in käytöstä?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Secure Drop -palveluun yhdistäminen Tor2Web:illä ei takaa nimettömyyttäsi.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Kuka tahansa Internet-yhteyttäsi valvova taho (viranomaiset, Internet-palveluntarjoajasi) pystyy tunnistaa sinut.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Suosittelemme vahvasti</strong>, että käytät <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a>:ia Tor2Web:in sijaan.
You Should Use Tor Browser Sinun pitäisi käyttää Tor Browser -selainta

Loading…

User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above.
Olet saanut vastauksen. Suojellaksesi identiteettiäsi siltä varalta että joku saa tietää koodinimesi, poista kaikki vastaukset kun olet käynyt ne läpi. Tämä antaa myös meille tiedon siitä, että olet lukenut vastauksemme. Voit vastata lähettämällä uudensia tiedostoja ja viestinejä ylläolevan kentän kautta.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/lookup.html:89
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 257