Translation

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
213/1870
Context English Finnish State
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it.
Kirjoita tämä koodinimi ylös ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, tai opettele se ulkoa.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Tarvitset tätä koodinimeä tulevilla kirjautumiskerroilla vastaanottaaksesi viestejä ryhmältämme liittyen tietoihin, joita lähetät meille seuraavalla sivulla.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Koska emme seuraa <strong>SecureDrop</strong>
palvelun käyttäjiä millään tavalla, tulevilla sivuvierailuilla tämä koodinimi on ainoa keino jolla voimme tavoittaa sinut, mikäli meillä on kysymyksiä sinulle, tai mikäli meitä kiinnostaa saada lisää tietoa. Toisin kuin salasanoja, kadonnutta koodinimeä ei voi palauttaa.
SUBMIT DOCUMENTS
LÄHETÄ TIEDOSTOJA
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
Tor Browser -selaimesi <a id="disable-js" href=""><strong>turvallisuusasetus</strong></a> on liian matala. Käytä <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;painiketta selaimesi työkalurivillä muuttaaksesi sitä.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Suosittelemme Tor Browser -selaimen käyttöä SecureDrop -palveluun yhdistämiseksi:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Opi, miten se asennetaan</a>, tai sivuuta tämä varoitus jatkaaksesi.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>On suositeltavaa, että käytät Tor Browser -selainta SecureDrop -palveluun yhdistäessä:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Opi, miten se asennetaan</a>, tai sivuuta tämä varoitus jatkaaksesi.
First submission
Ensimmäinen lähetys
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Jos tämä on ensimmäinen kerta kun lähetät tiedostoja journalisteille, aloita tästä.
GET STARTED
ALOITA
Return visit
Paluuvierailu

Loading…

maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Suosittelemme Tor Browser -selaimen käyttöä SecureDropin saavutta -palveluun yhdistämiseksi:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Opi, miten se ladaasennetaan</a>, tai hylkääsivuuta tämä varoitus jatkaaksesi.
2 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

<strong>WeIt is recommend usinged to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:17
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 205