Translation

Reset Two-Factor Authentication
41/310
Context English Finnish State
PERMANENTLY DELETE FILES POISTA TIEDOSTOT PYSYVÄSTI
Return to the list of documents for {source_name}… Palaa lähteen {source_name} tiedostolistaan…
Edit user "{user}" Muokkaa käyttäjää "{user}"
Change Name and Admin Status Vaihda nimi ja ylläpitäjä -status
UPDATE PÄIVITÄ
Edit your account Muokkaa tiliäsi
Change Name Vaihda nimi
Reset Password Palauta salasana
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop käyttää automattisesti luotuja diceware-salasanoja.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Salasanasi tulee vaihtumaan välittömästi, joten sinun tulee ottaa se ylös ennen kuin painat "Vaihda Salasana"-nappia.
Please enter your current password and two-factor code. Anna nykyinen salasanasi ja kaksivaiheisen tunnistusmekanismin varmenne.
Current Password Nykyinen Salasana
Two-factor Code Kaksivaiheisen tunnistusmekanismin varmenne
The user's password will be changed to: Käyttäjän salasana vaihdetaan. Uusi salasana:
Your password will be changed to: Salasanasi vaihdetaan. Uusi salasana:
Reset Two-Factor Authentication Palauta kaksivaiheinen tunnistusmekanismi
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Jos käyttäjän kaksivaiheisen tunnistautumisen tiedot ovat kadonneet tai joutuneet vääriin käsiin, voit nollata ne täällä. <em>Jos teet tämän, varmista että käyttäjä on läsnä, ja että hän on valmiina asettamaan laitteelleensa uudet kaksivaiheisen tunnistautumisen tiedot. Muutoin he lukkiutuvat ulos tunnuksistaan.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Jos kaksivaiheisen tunnistusmekanismin tunnukset ovat kadonneet tai vaarannettu, tai jos käytät uutta laitetta, voit palauttaa tilisi täällä. <em>Jos teet tämän, varmista että olet valmis asentamaan tunnuksesi uudelle laitteellesi. Muutoin lukkiudut ulos käyttäjätililtäsi.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. Nollataksesi kaksivaiheinen tunnistautumimekanismi mobiilisovelluksissa kuten FreeOTP, valitse ensimmäinen vaihtoehto. YubiKeyn kaltaisten, fyysisten tunnistautumisavainten tapauksissa, valitse jälkimmäinen vaihtoehto.
Reset two-factor authentication for mobile apps, such as FreeOTP Nollaa kaksivaiheinen tunnistautumismekanismi mobiilisovelluksille, kuten FreeOTP
RESET MOBILE APP CREDENTIALS NOLLAA MOBIILISOVELLUKSEN TUNNISTAUTUMISTIEDOT
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Nollaa kaksivaiheisen tunnistautumismekanismin tiedot, kun kyseessä on fyysinen tunnistautumisavain, kuten YubiKey
RESET SECURITY KEY CREDENTIALS NOLLAA FYYSISEN TUNNISTAUTUMISAVAIMEN PÄÄSYTIEDOT
info icon
Thanks! Kiitos!
SecureDrop will generate a secure encryption key for this source the next time that they log in. Once the key has been generated, a reply box will appear under their collection of documents. You can use this box to write encrypted replies to them. SecureDrop luo turvallisen salausavaimen tälle lähteelle seuraavalla kerralla kun hän kirjautuu sisään. Kun tämä avain on luotu, vastauskenttä ilmestyy tiedostokokoelman alle. Voit käyttää tätä kenttää kirjoittaaksesi salatun vastauksen hänelle.
Continue to the list of documents for {codename}... Jatka tiedostolistaan lähteelle {codename}...
Download Unread Lataa lukemattomat
Download Lataa
Star Merkitse suosikiksi
Un-star Poista suosikeista
User avatar anonymous

Suggestion added

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ach.qufk.weblate.securedrop.org.tch.fc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Suggested change:

Palauta kaksivaiheinen tunnistusmekanismi[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ach.qufk.weblate.securedrop.org.tch.fc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
3 months ago
User avatar anonymous

Suggestion added

[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil Causes Gallstones[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg</a> gwc.xezz.weblate.securedrop.org.nkz.rc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Suggested change:

Palauta kaksivaiheinen tunnistusmekanismi[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil Causes Gallstones[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg</a> gwc.xezz.weblate.securedrop.org.nkz.rc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
3 months ago
User avatar pkm808

Suggestion added

Resetoi kaksivaiheinen tunnistusmekanismi

Suggested change:

PalautaResetoi kaksivaiheinen tunnistusmekanismi
a year ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ach.qufk.weblate.securedrop.org.tch.fc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil Causes Gallstones[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg</a> gwc.xezz.weblate.securedrop.org.nkz.rc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
3 months ago
User avatar maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Palauta kaksiastvaiheinen tunnistusmekanismi
5 months ago
User avatar pkm808

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksivaiheinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksivaiheinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksivaiheinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksvaiheinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksvaiheinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksiasteinen tunnistusmekanismi
2 years ago
User avatar pkm808

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropFinnish

Reset Two-Factor Authentication
Resetoi kaksiasteinen tunnistusmekanismi
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 3 suggestions for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 176