Translation

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
113/1240
Context English Finnish State
Maximum upload size: 500 MB Suurin lähetettävän tiedoston koko: 500 MB
Read Replies Lue vastauksia
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Olet saanut vastauksen. Suojellaksesi identiteettiäsi siltä varalta että joku saa tietää koodinimesi, poista kaikki vastaukset kun olet käynyt ne läpi. Tämä antaa myös meille tiedon siitä, että olet lukenut vastauksemme. Voit vastata lähettämällä uusia tiedostoja ja viestejä yllä.
Delete this reply? Poista tämä vastaus?
DELETE ALL REPLIES POISTA KAIKKI VASTAUKSET
Are you finished with the replies? Oletko valmis vastausten kanssa?
YES, DELETE ALL REPLIES KYLLÄ, POISTA KAIKKI VASTAUKSET
NO, NOT YET EI VIELÄ
— No Messages — — Luetut vastaukset —
Page not found Sivua ei löydetty
Sorry, we couldn't locate what you requested. Valitettavasti emme löytäneet etsimääsi.
Important Tärkeää
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Sinut kirjattiin ulos aktiivisuuden puutteen vuoksi. Klikkaa <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> -nappia Tor Browser -selaimen työkalurivillä ennen jatkamistasi. Tämä tyhjentää Tor Browser:in käyttöhistorian tällä laitteella.
Why is there a warning about Tor2Web? Miksi varoitamme Tor2Web:in käytöstä?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Secure Drop -palveluun yhdistäminen Tor2Web:illä ei takaa nimettömyyttäsi.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Kuka tahansa Internet-yhteyttäsi valvova taho (viranomaiset, Internet-palveluntarjoajasi) pystyy tunnistaa sinut.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Suosittelemme vahvasti</strong>, että käytät <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a>:ia Tor2Web:in sijaan.
You Should Use Tor Browser Sinun pitäisi käyttää Tor Browser -selainta
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Jos et käytä Tor Browser -selainta, <strong>nimettömyytesi ei ole taattu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jos haluat jakaa tietoa SecureDropin kautta, suosittelemme <strong>vahvasti</strong> että lataat Tor Browser -selaimen ja käytät sitä tavoittaaksesi sivustomme turvallisesti ja anonyymisti.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Kopioi ja liitä seuraava osoite selaimeesi, ja seuraa ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi Tor Browser -selain:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Jos arvelet, että Tor Browserin lataaminen herättää huomiota, ja uskot ettei sähköpostisi ole yhtä todennäköisesti valvonnan kohteena, voit lähettää sähköpostin osoitteeseen <pre>gettor@torproject.org</pre> niin saat vastauksena tarkemmat ohjeet.
Why download the team's public key? Miksi ladata ryhmän julkinen avain?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop salaa tiedostot ja viestit niiden lähettämisen jälkeen. Viestien ja tiedostojen salaaminen ennen niiden lähettämistä tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen ennen tiedon saapumista SecureDrop-palvelimelle.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Jos GPG-salausohjelmisto on jo sinulle tuttu, voit halutessasi salata lähettämäsi asiakirjat itse. Tehdäksesi sen:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Lataa</a>julkinen avain. Avain tallennetaan tiedostoon jonka nimi on
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Tuo se GPG-avainrenkaaseesi.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Jos käytät <a href="{url}">Tails</a>:ia, voit kaksois-klikata <code>.asc</code> juuri lataamaasi tiedostoa, ja julkinen avain tuodaan automaattisesti avainrenkaaseesi.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Jos käytät macOS tai Linux -käyttöjärjestelmää, avaa komentorivi. Voit tuoda julkisen avaimen komennolla <p><code>gpg --import /polku/tiedostoon/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Salaa tiedot jotka aiot lähettää. Avaa komentorivi, ja anna tämä gpg -komento:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /polku/lähetettävään/tiedostoon</code>

Loading…

User avatar maqp

New translation

SecureDrop / SecureDropFinnish

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Kuka tahansa Internet-yhteyttäsi valvova taho (viranomaiset, Internet-palveluntarjoajasi) pystyy tunnistaa sinut.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 283