Translation

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
317/2990
Context English Finnish State
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop.
Huom.: Arkaluonteisten asiakirjojen jakaminen voi vaarantaa turvallisuutesi, vaikka käyttäisit Tor:ia ja SecureDrop:ia.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation.
SecureDrop on Freedom of the Press Foundation:in projekti.
Welcome
Tervetuloa
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it.
Kirjoita tämä koodinimi ylös ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, tai opettele se ulkoa.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Tarvitset tätä koodinimeä tulevilla kirjautumiskerroilla vastaanottaaksesi viestejä ryhmältämme liittyen tietoihin, joita lähetät meille seuraavalla sivulla.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Koska emme seuraa <strong>SecureDrop</strong>
palvelun käyttäjiä millään tavalla, tulevilla sivuvierailuilla tämä koodinimi on ainoa keino jolla voimme tavoittaa sinut, mikäli meillä on kysymyksiä sinulle, tai mikäli meitä kiinnostaa saada lisää tietoa. Toisin kuin salasanoja, kadonnutta koodinimeä ei voi palauttaa.
SUBMIT DOCUMENTS
LÄHETÄ TIEDOSTOJA
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
Tor Browser -selaimesi <a id="disable-js" href=""><strong>turvallisuusasetus</strong></a> on liian matala. Käytä <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;painiketta selaimesi työkalurivillä muuttaaksesi sitä.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Suosittelemme Tor Browser -selaimen käyttöä SecureDrop -palveluun yhdistämiseksi:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Opi, miten se asennetaan</a>, tai sivuuta tämä varoitus jatkaaksesi.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>On suositeltavaa, että käytät Tor Browser -selainta SecureDrop -palveluun yhdistäessä:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Opi, miten se asennetaan</a>, tai sivuuta tämä varoitus jatkaaksesi.
First submission
Ensimmäinen lähetys

Loading…

maqp

Translation changed

SecureDrop / SecureDropFinnish

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Koska emme käytä mitään perinteisiä mekanismeja seurataksemmeseuraa <strong>SecureDrop</strong>-
palvelun käyttäjiä, ainoa tapamme tavoittaa sinut tulevaisuudessa jos millään tavalla, tulevilla sivuvierailuilla tämä koodinimi on ainoa keino jolla voimme tavoittaa sinut, mikäli meillä on kysymyksiä sinulle, tai olemme kiinnostuneita muista tiedostoista on tämän koodinimen kauttmikäli meitä kiinnostaa saada lisää tietoa. Toisin kuin salasanoja, kadonnutta koodinimeä ei voi palauttaa.
3 days ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/generate.html:34
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 202