Translation

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
312/2990
Context English Icelandic State
Sorry, that is not a recognized codename. Því miður, þetta er ekki þekkt kóðanafn.
Protecting Journalists and Sources Verndum frétta- og heimildarmenn
LOG OUT SKRÁ ÚT
Server error Villa á þjóni
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Því miður, vefsvæðið rakst á villu og ekki náðist að afgreiða beiðnina þína.
Look up a codename... Fletta upp kóðanafni...
Success! Tókst!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Takk fyrir að senda þessar upplýsingar til okkar. Komdu svo aftur síðar til að athuga með svör.
Forgot your codename? Gleymdirðu kóðanafninu þínu?
Powered by Keyrt með
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Athugaðu: Að deila viðkvæmum upplýsingum getur falið í sér áhættu, jafnvel þó notast sé við Tor og SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop er verkefni á vegum Freedom of the Press stofnuninnar.
Welcome Velkomin
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Þú skalt endilega skrifa þetta kóðanafn niður og geyma það á öruggum stað, eða leggja það á minnið.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Þetta kóðanafn er það sem þú munt framvegis nota við heimsóknir á vefsvæðið þegar þú athugar með svör og skilaboð frá teyminu okkar, varðandi það sem þú sendir inn á næsta skjá.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Vegna þess að við skráum ekki notendur <strong>SecureDrop</strong> þjónustunnar, verður þetta kóðanafn framvegis eina leiðin sem við höfum til að eiga í samskiptum við þig,
ef við skyldum vera með spurningar eða höfum áhuga á viðbótarupplýsingum.
Ólíkt lykilorðum, þá er engin leið til að endurheimta kóðanafn.
SUBMIT DOCUMENTS SENDA INN SKJÖL
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Öryggisstillingar</strong></a> Tor-vafrans þíns eru of vægt stilltar. Notaðu <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;hnappinn í verkfærastiku vafrans þíns til að breyta þeim.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Mælt er með því að nota Tor-vafrann til að fá aðkomu að SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sjáðu hvernig á að setja upp Tor-vafrann</a>, eða hunsaðu þessa aðvörun til að halda áfram.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Mælt er með því að nota skjáborðsútgáfu Tor-vafrans til aðgangs að SecureDrop, þar sem Orfox gefur ekki sama stig öryggis og nafnleyndar eins og skjáborðsútgáfurnar.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sjáðu hvernig á að setja upp Tor-vafrann</a>, eða hunsaðu þessa aðvörun til að halda áfram.
First submission Fyrsta innsending
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Er þetta í fyrsta skipti sem þú sendir eitthvað inn á SecureDrop-tilvikið okkar? Byrjaðu þá hér.
GET STARTED BYRJA HÉR
Return visit Endurkomu heimsókn
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Ertu þegar með kóðanafn? Skoðaðu svör eða sendu inn eitthvað nýtt.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Smelltu á <img src="{icon}" alt="shield icon"> í verkfærastikunni hér fyrir ofan
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Veldu <strong>Ítarlegar öryggisstillingar</strong>
Select <strong>Safest</strong> Veldu <strong>Öruggast</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Endurlestu þessa síðu</a>, og þetta er komið!
Enter Codename Settu inn kóðanafn
Enter your codename Settu inn kóðanafnið þitt

Loading…

User avatar Oktavia

Translation approved

SecureDrop / SecureDropIcelandic

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Vegna þess að við skráum ekki notendur <strong>SecureDrop</strong> þjónustunnar, verður þetta kóðanafn framvegis eina leiðin sem við höfum til að eiga í samskiptum við þig,
ef við skyldum vera með spurningar eða höfum áhuga á viðbótarupplýsingum.
Ólíkt lykilorðum, þá er engin leið til að endurheimta kóðanafn.
a month ago
User avatar Oktavia

Translation approved

SecureDrop / SecureDropIcelandic

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Vegna þess að við skráum ekki notendur <strong>SecureDrop</strong> þjónustunnar, verður þetta kóðanafn framvegis eina leiðin sem við höfum til að eiga í samskiptum við þig, ef við skyldum vera með spurningar eða höfum áhuga á viðbótarupplýsingum. Ólíkt lykilorðum, þá er engin leið til að endurheimta kóðanafn.
a year ago
User avatar sveinki

Translation uploaded

SecureDrop / SecureDropIcelandic

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Vegna þess að við skráum ekki notendur <strong>SecureDrop</strong> þjónustunnar, verður þetta kóðanafn framvegis eina leiðin sem við höfum til að eiga í samskiptum við þig, ef við skyldum vera með spurningar eða höfum áhuga á viðbótarupplýsingum. Ólíkt lykilorðum, þá er engin leið til að endurheimta kóðanafn.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Icelandic
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/generate.html:34
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/is/LC_MESSAGES/messages.po, string 202