Translation

Success!
7/100
Context English Lithuanian State
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Automatiškai sukurto slaptažodžio klaida. Vartotojas nesukurtas. Prašome bandyti dar kartą.
You must enter a message or choose a file to submit. Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
You must enter a message. Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
Thanks! We received your message. Ačiū! Žinutė pateikta sėkmingai.
Thanks! We received your document. Ačiū! Dokumentas pateiktas sėkmingai.
Thanks! We received your message and document. Ačiū! Tavo žinutė ir dokumentai pateikti sėkmingai.
Reply deleted Atsakymas ištrintas
All replies have been deleted Visi atsakymai ištrinti
Sorry, that is not a recognized codename. Atsiprašome, šis slapyvardis neatpažintas.
Protecting Journalists and Sources Saugome žurnalistus ir jų šaltinius
SecureDrop Home
LOG OUT ATSIJUNGTI
Server error Serverio klaida
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Atsiprašome, puslapyje įvyko klaida ir jūsų prašymas nebuvo užbaigtas.
Look up a codename... Surasti slapyvardį...
Success! Pavyko!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Ačiū, kad pasidalinai šia informacija su mumis. Po kurio laiko prisijunk susipažinti su žurnalistų atsakymais.
Forgot your codename? Pamiršai savo slapyvardį?
Powered by Sistema paremta
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation.
Welcome Sveiki
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Įsiminkite arba užsirašykite šį slapyvardį. Jį saugokite saugioje vietoje.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Naudodamas šį slapyvardį ateityje galėsi patikrinti žurnalistų atsakymus apie tavo pateiktą paraišką.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Kadangi <strong>SecureDrop</strong> neseka vartotojų veiklos, ateityje šis slapyvardis bus vienintelis komunikacijos su jumis būdas, jeigu jums turėtume klausimų ar norėtume gauti papildomos informacijos. Kitaip nei slaptažodžių atveju, nėra būdo atkurti prarastą slapyvardį.
SUBMIT DOCUMENTS PATEIKTI PRANEŠIMĄ
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop naudojimui rekomenduojame Tor naršyklę:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sužinoti kaip įdiegti naršyklę</a>, arba ignoruokite šį įspėjimą ir tęskite.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop naudojimui rekomenduojame Tor naršyklės darbalaukio versiją, nes Orfox nužtikrina tokio saugumo ir anonimiškumo lygio kaip darbalaukio versija .</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sužinokite kaip įdiegti darbalaukio versiją</a>, arba ignoruokite šią žinutę ir tęskite.
First submission Užsifruoti paraišką.
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Jei tai yra tavo pirmas kartas teikiant paraišką, pradėk čia.

Loading…

User avatar Pranciskus

Translation changed

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Success!
Pavyko!
2 years ago
Success!
Pavyko!
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Pavyko!".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 215