Translation

Login to access the journalist interface
36/400
Context English Lithuanian State
Continue to the list of documents for {codename}... Eiti į {codename} dokumentų sąrašą...
Sources Šaltiniai
Download Unread Atsisiųsti neperskaitytus
Download Atsisiųsti
Star Pažymėti žvaigždute
Un-star Pašalinti žvaigždutę
Are you sure you want to delete the selected collections? Ar tikrai norite ištrinti pasirinktą medžiagą?
Warning: If you do this, all files for the selected sources will be unrecoverable, and the sources will no longer be able to log in using their previous codename. Spauskite žemiau norėdami ištrinti šio šaltinio surinktą medžiagą. <em>Įspėjimas: Ištrynus medžiagą jos atkurti nebebus įmanoma ir šaltinis nebegalės prisijungti su buvusiu slapyvardžiu.</em>
No documents have been submitted! Nauji dokumentai nebuvo pateikti!
filter by codename filtruoti pagal slapyvardį
Select All Pažymėti Visus
Select Unread Pažymėti Neperskaitytus
Select None Nepasirinkti nieko
Are you sure you want to delete the user {username}? Ar tikrai norite ištrinti vartotoją {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Ar tikrai norite iš naujo nustatyti dviejų dalių autentifikavimą vartotojui {username}?
Login to access the journalist interface Prisijungti prie žurnalisto aplinkos
Password Slaptažodis
Show password Slaptažodis
LOG IN PRISIJUNGTI
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>ĮSPĖJIMAS:&nbsp;</strong> Jūs naudojate Tor2Web. Tai<strong>&nbsp;nėra&nbsp;</strong> anonimiška. <a href="{url}"Kodėl tai pavojinga?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Laukas turi būti nuo 1 iki {max_codename_len} simbolių ilgio.
Invalid input. Neteisinga laukelio reikšmė.
Write a message. Rašyti žinutę.
Message text too long.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Buvote peradresuotas nes jau esate prisijungęs. Norėdami sukurti naują paskyrą, pirmiausia atsijunkite.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Automatiškai sukurto slaptažodžio klaida. Vartotojas nesukurtas. Prašome bandyti dar kartą.
You must enter a message or choose a file to submit. Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
You must enter a message. Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
Thanks! We received your message. Ačiū! Žinutė pateikta sėkmingai.

Loading…

User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Login to access the journalist interface
Prisijungti prie žurnalisto aplinkos
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Prisijungti prie žurnalisto aplinkos".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
Interface Aplinka SecureDrop
Interface vartotojo sąsaja SecureDrop

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/login.html:4
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 167