Translation

Singular
Cannot be longer than {num} character.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
0/380
0/380
0/380

Plural formula: (n % 10 == 1 && (n % 100 < 11 || n % 100 > 19)) ? 0 : ((n % 10 >= 2 && n % 10 <= 9 && (n % 100 < 11 || n % 100 > 19)) ? 1 : 2)

Context English Lithuanian State
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Automatiškai sukurto slaptažodžio klaida. Vartotojas nesukurtas. Prašome bandyti dar kartą.
Username "{user}" already taken. Vartotojo vardas "{user}" jau egzistuoja.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Klaida išsaugant vartotoją duomenų bazėje. Prašome informuoti savo administratorių.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully.
Name not updated: {}
Deleted user '{user}'. Vartotojas '{user}' ištrintas
Test alert sent. Please check your email. Bandomasis įspėjimas išsiųstas. Galite pasitikrinti savo el. pašto dėžutę.
Success! Pavyko!
The account and data for the source {} has been deleted.
Nothing Selected Atsisiųsti pasirinktus
You must select one or more items. Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs.
Only admins can access this page. Šį puslapį gali pasiekti tik administratoriai.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP paslapties ilgis - 40 simbolių. Jūs įvedėte {num} simbolius (-ių).
Must be at least {num} character long. Laukas turi būti nuo 1 iki {max_codename_len} simbolių ilgio.
Cannot be longer than {num} character.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
This field is required. Privalomas laukas.
You cannot send an empty reply. Neleidžiama siųsti tuščio atsakymo.
File required. Byla (failas) privalomas.
You can only upload PNG image files. Prisegti galima tik PNG formato paveikslėlius.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nenumatyta klaida! Prašome informuoti savo administratorių.
Your reply has been stored. Dėkojame. Jūsų atsakymas išsaugotas.
You must select one or more items for download Nepasirinkta jokios medžiagos atsisiuntimui.
You must select one or more items for deletion Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
No unread submissions for this source. Šaltinis neturi neperskaitytų paraiškų.
Account updated. Paskyra atnaujinta.
<b>Login failed.</b> Prisijungimas nesėkmingas.
Please wait at least {num} second before logging in again. Prašome palaukti bent {num} sekundę prieš vėl bandydami prisijungti.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Prašome palaukti naujo kodo iš jūsų dviejų dalių autentifikatoriaus prieš bandydami dar kartą.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Netinkamas slapto kodo formatas: prašome pateikti tik raides A-F ir skaičius 0-9.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 27