Translation

The documents are stored encrypted for security. To read them, you will need to decrypt them using GPG.
108/1030
Context English Lithuanian State
First name
Last name
First name and last name are optional
The user's password will be: Vartotojo slaptažodis bus:
Is Admin Administratorius
Is using a YubiKey [HOTP] Ar naudoja YubiKey [HOTP]
You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly. Beveik baigta! Kad vartotojas būtų sėkmingai pridėtas, užtikrinkite kad jis/ji seka instrukcijas žemiau dviejų dalių autentifikavimo su FreeOTP sukonfigūravimui. Kai vartotojas pridės prieigą prie šios paskyros savo mobilioje programėlėje, užtikrinkite kad 6 skaitmenų kodas iš programėlės įvestas teisingo dviejų dalių autentifikavimo sukonfigūravimo patvirtinimui.
Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with this account by entering the following two-factor secret into the app:
Once you have configured your YubiKey, enter the 6-digit code below: Kai sukonfigūruosite savo YubiKey, įveskite žemiau esantį šešių skaitmenų kodą:
<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
Logged on as Prisijungęs kaip
Admin Administratorius
Log Out Atsijungti
Powered by <em>SecureDrop {version}</em>. Powered by <em>SecureDrop {version}</em>.
All Sources Visi šaltiniai
The documents are stored encrypted for security. To read them, you will need to decrypt them using GPG. Saugomi dokumentai dėl saugumo yra užšifruoti. Norint juos perskaityti juos reikia iššifruoti naudojant GPG.
Download Selected Atsisiųsti pasirinktus
Delete Selected Ištrinti pasirinktus
Reply Atsakyti
Read Perskaityta
Unread Neperskaityta
Uploaded Document Įkeltas dokumentas
Message Žinutė
Delete Confirmation Ištrinti Patvirtinimą
Are you sure you want to delete the selected documents? Ar tikrai norite ištrinti pasirinktus dokumentus?
DELETE IŠTRINTI
No documents to display. Nėra dokumentų.
You can write a secure reply to the person who submitted these documents: Galite saugiai atsakyti asmeniui pateikusiam šiuos dokumentus:
You've flagged this source for reply. Pažymėjote šį šaltinį atsakymui.
An encryption key will be generated for the source the next time they log in, after which you will be able to reply to the source here. Šaltiniui galimybę atsakyti turėsite tik po to, kai jis prisijungs kitą kartą ir jam bus sukurtas užšifravimo kodas.
Click below if you would like to write a reply to this source. Spauskite žemiau norėdami atsakyti šiam šaltiniui.

Loading…

User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

The documents are stored encrypted for security. To read them, you will need to decrypt them using GPG.
Saugomi dokumentai dėl saugumo yra užšifruoti. Norint juos perskaityti juos reikia iššifruoti naudojant GPG.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Saugomi dokumentai dėl saugumo yra užšifruoti. Norint juos perskaityti juos reikia iššifruoti naudojant GPG.".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
encrypt užšifruoti SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/col.html:12
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 95