Translation

GET STARTED
0/110
Context English Lithuanian State
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Ačiū, kad pasidalinai šia informacija su mumis. Po kurio laiko prisijunk susipažinti su žurnalistų atsakymais.
Forgot your codename? Pamiršai savo slapyvardį?
Powered by Sistema paremta
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation.
Welcome Sveiki
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Įsiminkite arba užsirašykite šį slapyvardį. Jį saugokite saugioje vietoje.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Naudodamas šį slapyvardį ateityje galėsi patikrinti žurnalistų atsakymus apie tavo pateiktą paraišką.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Kadangi <strong>SecureDrop</strong> neseka vartotojų veiklos, ateityje šis slapyvardis bus vienintelis komunikacijos su jumis būdas, jeigu jums turėtume klausimų ar norėtume gauti papildomos informacijos. Kitaip nei slaptažodžių atveju, nėra būdo atkurti prarastą slapyvardį.
SUBMIT DOCUMENTS PATEIKTI PRANEŠIMĄ
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop naudojimui rekomenduojame Tor naršyklę:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sužinoti kaip įdiegti naršyklę</a>, arba ignoruokite šį įspėjimą ir tęskite.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>SecureDrop naudojimui rekomenduojame Tor naršyklės darbalaukio versiją, nes Orfox nužtikrina tokio saugumo ir anonimiškumo lygio kaip darbalaukio versija .</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Sužinokite kaip įdiegti darbalaukio versiją</a>, arba ignoruokite šią žinutę ir tęskite.
First submission Užsifruoti paraišką.
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Jei tai yra tavo pirmas kartas teikiant paraišką, pradėk čia.
GET STARTED
Return visit
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above
Select <strong>Advanced Security Settings</strong>
Select <strong>Safest</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done!
Enter Codename Įvesti Slapyvardį
Enter your codename Įvesk savo slapyvardį
CANCEL ATŠAUKTI
One more thing...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Remember, your codename is: Prisimink, tavo slapyvardis yra:
Show Rodyti
Hide Slėpti
Sorry we haven't responded yet!

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:49
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 231