Translation

No collections selected.
30/240
Context English Lithuanian State
Incorrect password or two-factor code. Neteisingas slaptažodis arba dviejų dalių autentifikavimo kodas.
Your two-factor credentials have been reset successfully.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Automatiškai sukurto slaptažodžio klaida. Vartotojas nesukurtas. Prašome bandyti dar kartą.
Image updated. Paveikslėlis atnaujintas.
Preferences saved.
Preferences not updated.
Failed to update organization name.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Automatiškai sukurto slaptažodžio klaida. Vartotojas nesukurtas. Prašome bandyti dar kartą.
Username "{user}" already taken. Vartotojo vardas "{user}" jau egzistuoja.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Klaida išsaugant vartotoją duomenų bazėje. Prašome informuoti savo administratorių.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully.
Name not updated: {}
Deleted user '{user}'. Vartotojas '{user}' ištrintas
Test alert sent. Please check your email. Bandomasis įspėjimas išsiųstas. Galite pasitikrinti savo el. pašto dėžutę.
{source_name}'s collection deleted. Šaltinio {source_name} medžiaga ištrinta
No collections selected. Nepasirinkta jokios medžiagos.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs.
Only admins can access this page. Šį puslapį gali pasiekti tik administratoriai.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP paslapties ilgis - 40 simbolių. Jūs įvedėte {num} simbolius (-ių).
Must be at least {num} character long. Laukas turi būti nuo 1 iki {max_codename_len} simbolių ilgio.
Cannot be longer than {num} character.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
This field is required. Privalomas laukas.
You cannot send an empty reply. Neleidžiama siųsti tuščio atsakymo.
File required. Byla (failas) privalomas.
You can only upload PNG image files. Prisegti galima tik PNG formato paveikslėlius.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nenumatyta klaida! Prašome informuoti savo administratorių.
Thanks. Your reply has been stored. Dėkojame. Jūsų atsakymas išsaugotas.
No collections selected for download. Nepasirinkta jokios medžiagos atsisiuntimui.
No collections selected for deletion. Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
No unread submissions for this source. Šaltinis neturi neperskaitytų paraiškų.

Loading…

User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

No collections selected.
Nepasirinkta jokios medžiagos.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Nepasirinkta jokios medžiagos.".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
collections medžiaga SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/col.py:75
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 20