Translation

NO, NOT YET
12/110
Context English Lithuanian State
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply.
Submit Files or Messages Pateikti Failus arba Žinutę
You can submit any kind of file, a message, or both. Gali pateikti bet kokio tipo failą, žinutę, arba abu.
Submit Messages Pateikti Failus arba Žinutę
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Visos paraiškos yra automatiškai užšifruojamos pateikiamo metu. Jei turi patirties su GPG šifravimu, gali užšifruoti savo žinutes ir failus naudodamas(-a) mūsų <a href="{url}" class="text-link">viešąjį raktą</a> dar prieš pateikiant juos į mūsų sistemą.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Visos paraiškos yra automatiškai užšifruojamos pateikiamo metu. Jei turi patirties su GPG šifravimu, gali užšifruoti savo žinutes ir failus naudodamas(-a) mūsų <a href="{url}" class="text-link">viešąjį raktą</a> dar prieš pateikiant juos į mūsų sistemą.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Sužinoti daugiau</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maksimalus siunčiamų failų dydis: 500 MB
Read Replies Skaityti Atsakymus
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Gavote atsakymą. Savo tapatybei apsaugoti tuo retu atveju, jeigu kas nors sužinotų jūsų slapyvardį, prašome ištrinti visus savo atsakymus kai būsite juos pabaigę. Tai taip pat mums leis žinoti kad jūs patvirtinate savo atsakymą. Galite atsakyti siųsdami naujus failus arba žinutes viršuje.
Delete this reply? Ištrinti šį atsakymą?
DELETE ALL REPLIES IŠTRINTI VISUS ATSAKYMUS
Are you finished with the replies? Ar baigėte atsakyti?
YES, DELETE ALL REPLIES TAIP, IŠTRINTI VISUS ATSAKYMUS
NO, NOT YET NE, NE DABAR
— No Messages —
Page not found Puslapis nerastas
Sorry, we couldn't locate what you requested. Atsiprašome, neradome, ko ieškote.
Important Svarbu!
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Why is there a warning about Tor2Web? Kodėl Tor2Web naudojimui yra įspėjimas?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijungiant prie SecureDrop.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Bet kam, sekančiam jūsų interneto veiklą (jūsų valstybei, interneto paslaugų tiekėjui), būtų įmanoma jus identifikuoti.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. Vietoje to, mes <strong>itin rekomenduojame</strong> naudoti <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor naršyklę</a>.
You Should Use Tor Browser Naudokite Tor naršyklę
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Nenaudodami Tor naršyklės <strong>galite prarasti anonimiškumą</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jeigu norite pateikti informaciją SecureDrop platformai, mes <strong>itin rekomenduojame</strong> įsirašyti Tor naršyklę ir pasiekti mūsų puslapį saugiai ir anonimiškai.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Nukopijuokite ir įklijuokite šią nuorodą į savo naršyklę ir sekite instrukcijas Tor naršyklės atsisiuntimui ir įdiegimui:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
Why download the team's public key? Kodėl atsisiųsti žurnalisto viešąjį raktą?

Loading…

NO, NOT YET
NE, NE DABAR
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: NE

Reset

Has been translated

Last translation was "NE, NE DABAR".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 275