Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
101/1370
Context English Lithuanian State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Nukopijuokite ir įklijuokite šią nuorodą į savo naršyklę ir sekite instrukcijas Tor naršyklės atsisiuntimui ir įdiegimui:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
Why download the team's public key?
Kodėl atsisiųsti žurnalisto viešąjį raktą?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop užšifruoja failus ir žinutes po jų išsiuntimo. Užšifruoti žinutes ir failus prieš siuntimą gali suteikti papildomą saugumo lygį prieš jūsų duomenims pasiekiant SecureDrop serverį.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Jeigu jau esate susipažinęs su GPG užšifravimo programine įranga, pateikiamus duomenis galite užšifruoti patys. Tam padaryti:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Atsisiųsk</a> viešąjį raktą. Viešasis raktas yra failas su <code>*.asc</code> galūne.
Import it into your GPG keyring.
Įtrauk raktą į savo GPG raktinę.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Jei naudoji <a href="{url}">Tails</a> operacinę sistemą, du kartus spustelk su pele ant ką tik atsiųsto <code>*.asc</code> failo ir jis bus automatiškai įtrauktas į tavo raktinę.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jei naudoji Mac/Linux operacinę sistemą, atverk terminalo langą. Rakto importavimui naudok <code>gpg --import /kelias/iki/rakto.asc</code> komandą.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
 
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Python brace format

Following format strings are wrong: {submission_key_fpr_filename}

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Glossary

English Lithuanian
encryption key užšifravimo kodas SecureDrop
public key viešasis raktas SecureDrop

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 258