Translation

No collections selected for deletion.
41/370
Context English Lithuanian State
Test alert sent. Please check your email. Bandomasis įspėjimas išsiųstas. Galite pasitikrinti savo el. pašto dėžutę.
{source_name}'s collection deleted. Šaltinio {source_name} medžiaga ištrinta
No collections selected. Nepasirinkta jokios medžiagos.
Only admins can access this page. Šį puslapį gali pasiekti tik administratoriai.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. HOTP paslapties ilgis - 40 simbolių. Jūs įvedėte {num_chars} simbolius (-ių).
Must be at least {min_chars} characters long. Laukelis turi turėti bent {min_chars} simbolių(-ius), bet pateikti tik {num_chars} simboliai.
Cannot be longer than {max_chars} characters.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
This field is required. Privalomas laukas.
You cannot send an empty reply. Neleidžiama siųsti tuščio atsakymo.
File required. Byla (failas) privalomas.
You can only upload PNG image files. Prisegti galima tik PNG formato paveikslėlius.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nenumatyta klaida! Prašome informuoti savo administratorių.
Thanks. Your reply has been stored. Dėkojame. Jūsų atsakymas išsaugotas.
No collections selected for download. Nepasirinkta jokios medžiagos atsisiuntimui.
No collections selected for deletion. Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
No unread submissions for this source. Šaltinis neturi neperskaitytų paraiškų.
Account updated. Paskyra atnaujinta.
Login failed. Prisijungimas nesėkmingas.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Prašome palaukti bent {seconds} sekundę prieš vėl bandydami prisijungti.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Prašome palaukti naujo kodo iš jūsų dviejų dalių autentifikatoriaus prieš bandydami dar kartą.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Netinkamas slapto kodo formatas: prašome pateikti tik raides A-F ir skaičius 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Netinkamas slapto kodo ilgis - ar suklydote?
Submission deleted. Paraiška ištrinta.
{num} collection deleted Ištrintas {num} surinktos medžiagos vienetas
Name updated.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Pateikėte neteisingą slaptažodį! Slaptažodis nepakeistas.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Įvyko klaida ir naujas slaptažodis galimai nebuvo išsaugotas. Atstatykite slaptažodį dar kartą, kad nebūtumėte užrakintas iš savo paskyros.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Slaptažodis atnaujintas. Nepamirškite jį išsaugoti savo KeePassX duomenų bazėje. Naujas slaptažodis:
No unread submissions in selected collections. Pasirinktoje medžiagoje nėra neperskaitytų paraiškų.
Close Uždaryti
User avatar Pranciskus

Suggestion added

Medžiaga ištrynimui nepasirinkta.

Suggested change:

Nepasirinkta jokios mMedžiagosa ištrynimui nepasirinkta.
10 months ago

Loading…

No collections selected for deletion.
Medžiaga ištrynimui nepasirinkta.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

No collections selected for deletion.
Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Has been translated

Last translation was "Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
collections medžiaga SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 30