Translation

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
293/2990
Context English Norwegian Bokmål State
Sorry, that is not a recognized codename. Beklager, det er ikke et gjenkjent kodenavn.
Protecting Journalists and Sources Sikkerhet for journalister og kilder
LOG OUT LOGG UT
Server error Tjenerfeil
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Beklager, det oppstod en feil og siden kunne ikke lastes.
Look up a codename... Logg inn med kodenavn…
Success! Suksess!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Takk for at du sendte inn informasjon. Kom gjerne tilbake for å se etter en tilbakemelding fra oss.
Forgot your codename? Glemt kodenavnet ditt?
Powered by Drevet av
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Obs: Deling av sensitive dokumenter kan innebære risiko for deg, også når du bruker Tor og SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop er et prosjekt drevet av Freedom of the Press Foundation.
Welcome Velkommen
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Husk, eller skriv ned kodenavnet på et sikkert sted.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Dette er kodenavnet du kan bruke i fremtiden for å fortsette kommunikasjonen med oss, f.eks. for å sjekke om vi har besvart det du sender inn i neste dialogvindu.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
SUBMIT DOCUMENTS SEND INN DOKUMENTER
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Sikkerhetsinnstillingene</strong></a> i din Tor-nettleser er satt for lavt. Bruk <img src="{icon}" alt="skjoldikon"> &nbsp;knappen i nettleserens verktøylinje for å endre nivået.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren for å nå SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren på en datamaskin for å nå SecureDrop, fordi Orfox ikke gir det samme nivået av sikkerhet og anonymitet:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
First submission Første innsendelse
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Førstegangsinnsendelse? Start her.
GET STARTED Kom i gang
Return visit Sendt inn før
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Har du allerede et kodenavn? Sjekk om du har fått svar, eller send inn ny informasjon.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Klikk på <img src="{icon}" alt="skjoldikon"> i verktøylinjen ovenfor
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Velg <strong>Avanserte sikkerhetsinnstillinger</strong>
Select <strong>Safest</strong> Velg <strong>Tryggest</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Last inn siden igjen</a>, og du er ferdig.
Enter Codename Skriv inn kodenavn
Enter your codename Skriv inn ditt kodenavn

Loading…

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste, er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
2 years ago
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste, er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse for flere dokumentermer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/generate.html:34
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/nb_NO/LC_MESSAGES/messages.po, string 202