Translation

If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
320/2640
Context English Norwegian Bokmål State
Edit user "{user}" Rediger brukeren "{user}"
Change Name and Admin Status Endre navn og administratorstatus
UPDATE OPPDATER
Edit your account Rediger kontoen din
Change Name Endre navn
Reset Password Tilbakestill passord
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop bruker automatisk genererte Diceware-passord.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Passordet ditt vil bli endret med en gang, så du må lagre det før du trykker på "Tilbakestill passord".
Please enter your current password and two-factor code. Skriv inn ditt nåværende passord og tofaktor-kode.
Current Password Nåværende passord
Two-factor Code Tofaktor-kode
The user's password will be changed to: Brukerens passord vil bli endret til:
Your password will be changed to: Ditt passord vil bli endret til:
Reset Two-Factor Authentication Tilbakestill tofaktor-autentisering
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Hvis oppsettet av tofaktor-autentisering for en bruker har gått tapt eller er på avveie, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Forsikre deg om at brukeren er til stede og klar for å sette opp enheten sin på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil de bli låst ute av kontoen sin.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering har gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. For å tilbakestille tofaktorbekreftelse for mobilprogrammer som FreeOTP, bruk det første alternativet. For sikkerhetsnøkler som YubiKey, bruk det andre alternativet.
Reset two-factor authentication for mobile apps, such as FreeOTP Nullstill tofaktor-oppsett for mobilapper, som f.eks. FreeOTP
RESET MOBILE APP CREDENTIALS Tilbakestill mobilprogramsoppsett
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Tilbakestill tofaktoroppsett for sikkerhetsnøkler, som YubiKey
RESET SECURITY KEY CREDENTIALS Tilbakestill identitetsdetaljer fra sikkerhetsnøkkel
Thanks! Takk.
SecureDrop will generate a secure encryption key for this source the next time that they log in. Once the key has been generated, a reply box will appear under their collection of documents. You can use this box to write encrypted replies to them. SecureDrop vil generere en sikker krypteringsnøkkel for denne kilden neste gang de logger inn. Når nøkkelen har blitt opprettet, vil en svarboks bli synlig i kildeoppføringene av innsendelsene deres. Du kan da bruke denne boksen for å sende krypterte tilbakemeldinger til dem.
Continue to the list of documents for {codename}... Fortsett til listen over innsendelser fra {codename}…
Sources Kilder
Download Unread Last ned uleste
Download Last ned
Star Stjernemerk
Un-star Fjern stjernemerking
Are you sure you want to delete the selected collections? Er du sikker på at du vil slette de markerte kildeoppføringene?
Warning: If you do this, all files for the selected sources will be unrecoverable, and the sources will no longer be able to log in using their previous codename. Advarsel: Om du gjør dette, vil alle filene knyttet til de valgte kildene bli slettet for godt, og de vil ikke lenger kunne logge seg inn med sitt forrige kodenavn.

Loading…

If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering har gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
a month ago
User avatar dachary

Translation changed

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering har gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
2 years ago
User avatar kingu

Translation changed

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering er tapt/på avveie, eller du har fåtthar gått tapt eller er på avveie, eller du rett å slett har å gjøre med en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
3 years ago
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>
Hvis oppsettet ditt for tofaktor-autentisering er tapt/på avveie, eller du har fått en ny enhet, kan du tilbakestille tofaktor her. <em>Om du vil tilbakestille, må du være klar for å sette opp en enhet på nytt med tofaktor-autentisering. Ellers vil du bli låst ute av kontoen din.
</em>
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/nb_NO/LC_MESSAGES/messages.po, string 144