Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
298/3020
Context English Norwegian Bokmål State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Dette er kodenavnet du kan bruke i fremtiden for å fortsette kommunikasjonen med oss, f.eks. for å sjekke om vi har besvart det du sender inn i neste dialogvindu.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Fordi vi ikke sporer brukerne på vår <strong>SecureDrop</strong>-tjeneste,
er dette kodenavnet den eneste måten for senere kommunikasjon om vi har spørsmål eller vil vise interesse
for mer informasjon. I motsetning til passord, er det umulig å finne tilbake til kodenavnet om du glemmer det.
SUBMIT DOCUMENTS
SEND INN DOKUMENTER
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Sikkerhetsinnstillingene</strong></a> i din Tor-nettleser er satt for lavt. Bruk <img src="{icon}" alt="skjoldikon"> &nbsp;knappen i nettleserens verktøylinje for å endre nivået.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren for å nå SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren på en datamaskin for å nå SecureDrop, fordi Orfox ikke gir det samme nivået av sikkerhet og anonymitet:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
First submission
Første innsendelse
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Førstegangsinnsendelse? Start her.
GET STARTED
Kom i gang
Return visit
Sendt inn før
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Har du allerede et kodenavn? Sjekk om du har fått svar, eller send inn ny informasjon.

Loading…

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Det anbefales å bruke Tor-nettleseren på en datamaskin for å nå SecureDrop, fordi Orfox ikke gir det samme nivået av sikkerhet og anonymitet:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lær hvordan du installerer den</a>, eller se bort fra denne advarselen for å fortsette uten.
a month ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/nb_NO/LC_MESSAGES/messages.po, string 206