Translation

Must be at least {min_chars} characters long.
37/450
Context English Norwegian Bokmål State
Your two-factor credentials have been reset successfully. Tofaktorinnloggingen din har blitt tilbakestilt.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. En feil oppstod ved bekreftelse av tofaktorkoden. Prøv igjen.
Image updated. Bilde oppdatert.
Preferences saved. Innstillinger lagret.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. En feil oppstod knyttet til det automatisk opprettede passordet. Brukeren ble derfor ikke opprettet. Prøv igjen.
Username "{user}" already taken. Brukernavnet "{user}" er allerede i bruk.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Kunne ikke lagre brukeren i databasen. Gi din administrator beskjed.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Tofaktorkoden for brukeren "{user}" stemmer.
Name not updated: {} Navn ikke oppdatert: {}
Deleted user '{user}'. Slettet brukeren '{user}'.
Test alert sent. Please check your email. Testvarsel sendt. Sjekk e-posten din.
{source_name}'s collection deleted. {source_name}s kildeoppføring slettet.
No collections selected. Ingen kildeoppføringer valgt.
Only admins can access this page. Kun administratorer har tilgang til denne siden.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. HOTP-koden skal være 40 tegn lang – du har skrevet inn {num_chars}.
Must be at least {min_chars} characters long. Må være minst {min_chars} tegn langt.
Cannot be longer than {max_chars} characters. Kan ikke inneholde mer enn {max_chars} tegn.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Dette brukernavnet er ugyldig fordi programvaren har reservert det for intern bruk.
This field is required. Dette feltet er påkrevd.
You cannot send an empty reply. Du kan ikke sende et tomt svar.
File required. Fil påkrevd.
You can only upload PNG image files. Du kan kun laste opp PNG-bildefiler.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. En uventet feil oppstod! Gi din administrator beskjed.
Thanks. Your reply has been stored. Takk. Svaret ditt har blitt lagret.
No collections selected for download. Ingen kildeoppføringer valgt for nedlasting.
No collections selected for deletion. Ingen kildeoppføringer valgt for sletting.
No unread submissions for this source. Ingen uleste innsendelser fra denne kilden.
Account updated. Konto oppdatert.
Login failed. Innlogging mislyktes.
Please wait at least {seconds} second before logging in again. Vent i minst {seconds} sekund før du forsøker å logge inn igjen.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Vent på ny tofaktorkode fra ditt mobilprogram eller sikkerhetsnøkkel før du forsøker igjen.

Loading…

Must be at least {min_chars} characters long.
Må være minst {min_chars} tegn langt, men er nå på bare {num_chars}.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropNorwegian Bokmål

Field mMust be at least {min_chars} characters long but only got {num_chars}.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/forms.py:28
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/nb_NO/LC_MESSAGES/messages.po, string 20