Translation

{time} ago
14/100
Context English Dutch State
{time} ago {time} geleden
You have been logged out due to inactivity. U bent wegens inactiviteit uitgelogd.
You have been logged out due to password change U bent uitgelogd omdat uw wachtwoord is gewijzigd
Incorrect password or two-factor code. Onjuist wachtwoord of tweestapstoken.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Uw tweestapsauthenticatie is succesvol opnieuw ingesteld.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Er was een probleem bij de verificatie van de tweestapstoken. Probeer het nogmaals.
Image updated. Afbeelding bijgewerkt.
Preferences saved. Voorkeuren opgeslagen.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Er was een fout met het automatisch gegenereerde wachtwoord. Gebruiker niet aangemaakt. Probeer het nogmaals.
Username "{user}" already taken. Gebruikersnaam "{user}" al in gebruik.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Er trad een fout op bij het opslaan van deze gebruiker in de database. Neem contact op met uw beheerder.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. De tweestapstoken voor gebruiker "{user}" is succesvol geverifieerd.
Name not updated: {} Naam niet bijgewerkt: {}
Deleted user '{user}'. Gebruiker '{user}' verwijderd.
Test alert sent. Please check your email. Testwaarschuwing verstuurd. Controleer uw e-mail.
{source_name}'s collection deleted. {source_name}-collectie verwijderd.

Loading…

User avatar dachary

Translation changed

SecureDrop / SecureDropDutch

{time} ago
{time} geleden
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
template_filters.py:14
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1