Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
340/3020
Context English Dutch State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Dit is de codenaam die u gebruikt voor toekomstige bezoeken om berichten te ontvangen ons team in antwoord op wat u op het volgende scherm inzendt.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Omdat we gebruikers van onze <strong>SecureDrop</strong>-service niet volgen,
is het gebruik van deze codenaam de enige manier die we hebben om met u te communiceren mochten we vragen hebben of geïnteresseerd zijn in extra informatie. In tegenstelling tot wachtwoorden
kunnen verloren codenamen niet teruggehaald worden.
SUBMIT DOCUMENTS
DOCUMENTEN INZENDEN
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
De <a id="disable-js" href=""><strong>veiligheidsinstellingen</strong></a> van uw Tor-browser zijn niet strikt genoeg. Gebruik de <img src="{icon}" alt="shield icon">-knop in de werkbalk van uw browser om dit te wijzigen.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Het wordt aangeraden om de Tor Browser te gebruiken om SecureDrop te bezoeken:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Lees hier informatie om deze te installeren</a> of negeer deze waarschuwing om door te gaan.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Het wordt aangeraden om de desktop-versie van de Tor Browser te gebruiken om SecureDrop te bezoeken, want Orfox biedt niet hetzelfde veiligheids- en anonimiteitsniveau als de desktop-versie.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Leer hier hoe deze te installeren is</a> of negeer deze waarschuwing om door te gaan.
First submission
Eerste inzending
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Eerste keer dat u iets naar onze SecureDrop inzendt? Begin hier.
GET STARTED
BEGIN
Return visit
Ik heb al eerder iets ingestuurd
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Hebt u al een codenaam? Controleer of er antwoorden zijn of stuur iets nieuws in.

Loading…

SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Het wordt aangeraden om de desktop -versie van de Tor Browser te gebruiken om SecureDrop te bezoeken, want Orfox biedt niet hetzelfde veiligheids- en anonimiteitsniveau als de desktop -versies.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Leer hier hoe deze te installeren is</a> of negeer deze waarschuwing om door te gaan.
3 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropDutch

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 206