Translation

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
87/770
98/770

Plural formula: n != 1

Context English Dutch State
FLAG THIS SOURCE FOR REPLY MARKEER DEZE BRON OM TE REAGEREN
Click below to delete this source's collection. <em>Warning: If you do this, the files seen here will be unrecoverable and the source will no longer be able to login using their previous codename.</em> Klik hieronder om de collectie van deze bron te verwijderen. <em>Waarschuwing: Indien de collectie verwijderd wordt, kunnen de documenten niet hersteld worden en zal de bron niet langer kunnen inloggen met zijn/haar vorige codenaam.</em>
DELETE SOURCE AND SUBMISSIONS VERWIJDER BRON EN INZENDINGEN
Are you sure you want to delete this collection? Weet u zeker dat u deze collectie wilt verwijderen?
Instance Configuration Instantie configureren
Alerts Waarschuwingen
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Verstuur een versleutelde e-mail om te controleren of de waarschuwingen van OSSEC correct functioneren:
SEND TEST OSSEC ALERT VERSTUUR OSSEC WAARSCHUWINGSTESTMAIL
Logo Image Afbeelding logo
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Hier kan u de afbeelding updaten die getoond wordt in de SecureDrop webinterface:
Recommended size: 500px * 450px Aangeraden grootte: 500px * 450px
UPDATE LOGO LOGO BIJWERKEN
Submission Preferences Inzendingsvoorkeuren
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Voorkom dat bronnen documenten kunnen uploaden. Bronnen kunnen wel nog berichten verzenden.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES UPDATE INZENDINGSVOORKEUREN
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES BESTANDEN PERMANENT VERWIJDEREN
Return to the list of documents for {source_name}… Ga terug naar de documentenlijst voor {source_name}…
Edit user "{user}" Gebruiker "{user}" bewerken
Change Name and Admin Status Wijzig naam en beheerdersstatus
UPDATE BIJWERKEN
Edit your account Bewerk uw account
Change Name Wijzig naam
Reset Password Herstel wachtwoord
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop gebruikt automatisch gegenereerde Diceware-wachtwoorden.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Uw wachtwoord wordt meteen veranderd, dus sla het op voordat u op de "Herstel Wachtwoord"-knop drukt.
Please enter your current password and two-factor code. Gelieve je huidige wachtwoord en tweestapstoken in te geven.
Current Password Huidig wachtwoord
Two-factor Code Tweestapstoken
The user's password will be changed to: Het wachtwoord van de gebruiker zal gewijzigd worden in:
Your password will be changed to: Uw wachtwoord wordt gewijzigd naar:

Loading…

User avatar SilverXp

Translation approved

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
a month ago
User avatar SilverXp

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
a month ago
User avatar rmol

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
a month ago
User avatar rmol

Suggestion removed

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande {files} bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
a month ago
User avatar dachary

Translation changed

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
2 years ago
User avatar wakkum

New translation

SecureDrop / SecureDropDutch

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
Het onderstaande bestand is geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
Plural
De onderstaande bestanden zijn geselecteerd voor <strong>permanente verwijdering</strong>:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/delete.html:5
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 126