Translation

{time} ago
11/100
Context English Polish State
{time} ago {time} temu
You have been logged out due to inactivity. Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności
You have been logged out due to password change Zostałeś wylogowany z powodu zmiany hasła
Incorrect password or two-factor code. Nieprawidłowe hasło lub kod dwuetapowy.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Twoje uwierzytelnienie dwuetapowane zostało pomyślnie zresetowane.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Wystąpił błąd podczas weryfikacji dwuskładnikowego kodu. Proszę spróbować ponownie.
Image updated. Zdjęcie zaktualizowane.
Preferences saved.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Wystąpił błąd z automatycznie wygenerowanym hasłem. Użytkownik nie został utworzony. Proszę spróbować ponownie.
Username "{user}" already taken. Nazwa użytkownika "{user}" jest już zajęta.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Wystąpił błąd podczas zapisywania tego użytkownika do bazy danych. Proszę poinformować swojego administratora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Dwuskładnikowy kod użytkownika "{user}" został pomyślnie zweryfikowany.
Name not updated: {} Imię/nazwisko nieuaktualnione: {}
Deleted user '{user}'. Usunięty użytkownik '{user}'
Test alert sent. Please check your email. Testowy alert wysłany. Sprawdź swoją skrzynkę mailową.
{source_name}'s collection deleted. Zbiór {source_name} został usunięty

Loading…

User avatar soniabana

Translation changed

SecureDrop / SecureDropPolish

{time} ago
{czastime} temu
2 years ago
User avatar soniabana

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

{time} ago
{czas} temu
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
template_filters.py:14
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1