Translation

<strong>WeIt is recommend using Tor Browser to access SecureDrop:ed you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
232/3020
Context English Polish State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszych dziennikarzy w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Ponieważ nie śledzimy użytkowników <strong> SecureDrop </strong>,
używanie Twojego kryptonimu podczas przyszłych odwiedzin to jedyny sposób jaki mamy, aby się z Tobą komunikować
w przypadku pytań lub zainteresowania dodatkowymi dokumentami. W przeciwieństwie do haseł, nie ma sposobu na odzyskanie zapomnianego kryptonimu.
SUBMIT DOCUMENTS
PRZEŚLIJ DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
 
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong> Zalecamy korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong> Zalecamy korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
First submission
Zaszyfruj swoje zgłoszenie.
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Jeśli po raz pierwszy przesyłasz dokumenty do dziennikarzy, zacznij tutaj.
GET STARTED
 
Return visit
 
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
 

Loading…

None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>WeIt is recommend using Tor Browser to access SecureDrop:ed you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
3 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
3 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 206