Translation

PShow password
Show password
5/130
Context English Polish State
Continue to the list of documents for {codename}... Przejdź dalej do listy plików dla {codename}...
Download Unread Pobierz Nieodczytane
Download Pobierz
Star Oznacz gwiazdką
Un-star Usuń zaznaczenie gwiazdką
No documents have been submitted! Nie otrzymano żadnych plików!
Filter by codename Filtruj według kryptonimu
Select All Zaznacz Wszystkie
Select Unread Zaznacz Nieczytane
Select None Zaznacz Żadne
Are you sure you want to delete the user {username}? Czy napewno chcesz usunąć użytkownika {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Czy napewno chcesz zresetować weryfikację dwuetapową dla użytkownika {username}?
Sources selected: Nie wybrano zbioru.
Login to access the journalist interface Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do interfejsu dziennikarskiego
Password Hasło
Show password Hasło
LOG IN ZALOGUJ SIĘ
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>UWAGA:&nbsp;</strong> Wygląda na to, że korzystasz z Tor2Web. <strong>&nbsp;Nie gwarantuje&nbsp;</strong> to anonimowości. <a href="{url}">Dlaczego jest to niebezpieczne?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Pole musi zawierać od 1 do {max_codename_len} znaków.
Invalid input. Nieprawidłowe dane wejściowe.
Write a message. Napisz wiadomość.
Message text too long.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Zostałeś przekierowany, ponieważ jesteś już zalogowany. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto, musisz się najpierw wylogować.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Wystąpił błąd podczas weryfikacji dwuskładnikowego kodu. Proszę spróbować ponownie.
You must enter a message or choose a file to submit. Musisz wprowadzić wiadomość lub wybrać plik do przesłania.
You must enter a message. Musisz wprowadzić wiadomość.
Thanks! We received your message. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
Thanks! We received your document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twój plik.
Thanks! We received your message and document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i plik.
User avatar anonymous

Suggestion added

Pokaż hasło

Suggested change:

HPokaż hasło
5 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Show password
Pokaż hasło
5 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

PShow password
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 202